Dłuższe montowanie OZE

Firma montująca u chełmian instalacje fotowoltaiczne w ramach miejskiego projektu wystąpiła o wydłużenie terminu wykonania umowy. Prace mają potrwać do 10 listopada, a nie do 15 października, jak przewidywano.

Inwestycja polegająca na dostawie i montażu 709 instalacji tj. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę realizowana jest dzięki 4,8 mln zł dofinansowania pozyskanego przez miasto Chełm. Wysokość wkładu własnego, jaki uczestnicy projektu mieli wpłacać wiosną br. to w zależności od rodzaju instalacji od ponad 5 do ponad 11 tys. zł.

Gdy miasto wysyłało beneficjentom zawiadomienia o wysokości wkładów własnych, mieli oni ostatecznie potwierdzić lub złożyć rezygnację z udziału w projekcie. Wówczas wycofało się z niego aż 430 osób. W związku z tym przed wakacjami ogłaszano nabór uzupełniający do projektu, a Aleksander Weselak, prezes zarządu Solartime, spółki realizującej inwestycję na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Chełm mówił, że duża część osób zrezygnowała z udziału w projekcie w jego ocenie z braku świadomości i wiedzy o tym, jak wygląda zmieniająca się sytuacja w obszarze energii, węgla, gazu.

Zapewniał, że beneficjenci projektu mogą skorzystać z dość wysokiego dofinansowania i trzeba pamiętać, jak ważne są odnawialne źródła energii. Po kilku miesiącach, w obliczu kryzysu energetycznego te słowa nabierają jeszcze większego znaczenia. W ramach naboru uzupełniającego ogłoszonego w czerwcu br. chełmianie zgłosili chęć montażu 129 instalacji (niektórzy deklarowali montaż dwóch rodzajów instalacji).

Najpierw rozpoczęto montaż instalacji u chełmian, którzy zgłosili się do projektu w jego pierwszym etapie. W międzyczasie niektórzy uczestnicy projektu nie mogli doczekać się pomiarów i wizji lokalnych poprzedzających montaż instalacji i dopytywali o to w mieście za pośrednictwem chełmskich radnych.

– Pomiary i wizje lokalne cały czas się odbywają, nie zostały jeszcze zakończone – informuje ratusz. – Wykonawca, firma Solartime jest w trakcie realizacji umowy. Instalacje fotowoltaiczne i solarne są montowane na bieżąco. Obowiązujący termin wykonania umowy to 15.10.2022r. Jednakże wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu. Planowane jest podpisanie aneksu na wydłużenie realizacji umowy do 10.11.2022 r. (mo)