Do Lubartowa jeden skok

Pod koniec stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na budowę drogi ekspresowej S19 Lublin-Lubartów, dzięki której trasę między tymi miastami pokonamy w ok. 12 minut, a nie tak jak dziś w pół godziny, a przy częstych korkach w miejscowości Niemce nawet i w godzinę. Inwestycję za prawie 836 mln zł zrealizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe.

O zlecenie ubiegło się dwunastu wykonawców. – Najniższą cenę zaproponowała firma China State Construction Engineering Corporation Limited (663 609 556,26 zł), a najwyższą konsorcjum ALDESA (1 026 734 194,33 zł). W trakcie prac komisji przetargowej oferta firmy z Chin została odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta była też niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dodatkowo wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą. Wygrała druga pod względem ceny oferta firmy Mota-Engil Central Europe. O ile nie będzie odwołań, na które wykonawcy mają 10 dni, to właśnie z tą firmą podpiszemy umowę na zaprojektowanie i budowę drogi. Wartość kontraktu to 835,66 mln zł – mówi Łukasz Minkiewicz, ze stanowiska ds. komunikacji GDDKiA Oddział w Lublinie.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa). Trasa od zachodniej strony ominie Lubartów, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. Powstaną m.in. cztery

węzły drogowe, wiadukty w ciągu dróg lokalnych, a także drogi poza trasą główną, obsługujące ruch lokalny. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin- Rudnik na obwodnicy Lublina.

Wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy, w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale 2021 r., a rozpoczęcie robót w 2022 r.(l)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here