Do śmieci dołożyli 160 tys. zł

Nie mamy dobrych wieści dla mieszkańców Rejowca Fabrycznego. Po podsumowaniu przez miasto dochodów z tzw. opłaty śmieciowej i wydatków na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. okazało się, że samorząd musiał dołożyć do operacji aż 160 tys. zł. Niewykluczone są więc kolejne podwyżki opłat za śmieci.

Pod koniec kwietnia Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny upublicznił analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r. Wnioski, jakie można z niej wysnuć, nie są dla mieszkańców korzystne. Okazało się bowiem, że dochody miasta z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” wyniosły w ubiegłym roku 585 tys. zł, a koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami pochłonęły aż 745 tys. zł. Do zadania samorząd musiał więc dołożyć aż 160 tys. zł. Najwięcej kosztowały odbiór i zagospodarowanie śmieci (718 tys. zł). Ponad 5 tys. zł magistrat wydał na przygotowanie koncepcji i projektu techniczno-budowlanego punktów selektywnego zbierania odpadów, 13 tys. zł pochłonęły wynagrodzenia, a kolejne ok. 8 tys. zł edukacja ekologiczna.

– Według ewidencji ludności miasto na koniec 2021 r. liczyło 4192 mieszkańców. Deklaracjami w sprawie opłat zostało objętych 3276 mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a łączną liczbą osób zdeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest zameldowanych, jednak ze względu na miejsce nauki, pracy, założenie własnej rodziny zamieszkuje poza terenem miasta – czytamy w raporcie.

Średnia ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca Rejowca Fabrycznego wyniosła w 2021 r. 377,8 kg. Oznacza to, że statystyczny mieszkaniec, ponoszący opłatę za odbiór odpadów, wytwarza miesięcznie 31,5 kg śmieci.

W ubiegłym roku stawki za odbiór odpadów w Rejowcu Fabrycznym wynosiły: 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku segregacji śmieci i 30 zł w przypadku, gdy nie są one segregowane. Pod koniec 2021 r. władze miasta miały już wiedzę, jak dużo do gospodarki odpadami muszą dołożyć, dlatego 29 listopada rada gminy podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie miasta Rejowiec Fabryczny. W tym roku wynoszą już one odpowiednio 20 zł i 45 zł.

Tymczasem koszty wywożenia śmieci w 2022 r. będą z pewnością jeszcze wyższe niż w roku poprzednim, choćby z powodu horrendalnych cen paliwa i energii. Najprawdopodobniej pod koniec tego roku mieszkańcy Rejowca Fabrycznego mogą się więc spodziewać kolejnej podwyżki „opłaty śmieciowej”. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here