Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych

Urząd Miasta Krasnystaw otrzymał ponad 2,2 mln zł na realizację projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Krasnostawski MOPS czeka na zgłoszenia uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Pieniądze pochodzą z tzw. Funduszu Solidarnościowego i pokryją 100 procent wartości zadania. Dzięki temu uczestnicy projektu lub ich rodzice albo opiekunowie nie poniosą za oferowane usługi żadnych opłat.

– Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy wsparcia dla uczestników programu – informuje Mariusz Antoniak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

MOPS przyjmuje zgłoszenia osób, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe informacje pod numerem 82 576 23 24 wew. 107, a wnioski o przystąpienie do projektu są dostępne na stronie www.mopskrasnystaw.pl. (kg)