Dobre, bo lubelskie

Lista Produktów Tradycyjnych wzbogaciła się o kolejne pięćdziesiąt pozycji z naszego regionu! Ich producenci zostali uhonorowani przez Marszałka Województwa Lubelskiego Laurami Promocyjnymi.
Tradycyjne wyróżnienie w formie grawertonów trafiły do osób i firm, które zarejestrowały swoje produkty na ministerialnej liście w ciągu ostatnich dwóch lat – m.in. do Cukierni Staropolskiej w Lublinie za praliny i babkę z jabłkiem oraz producentów olejów z Turzych Rogów, jabłkówki z Mikołajówki, kiełbasy bronickiej, lodów lubartowskich, flaków piaseckich, truskawki z gminy Puławy, golasów izbickich i zawijoków janowickich.
– Wielu naszych producentów przekuło popularność tradycyjnych smakołyków w dochodowy biznes, co świadczy o rosnącej świadomości polskiego konsumenta, poszukującego na rynku żywności konkretnych wyrobów. Nasze Laury są potwierdzeniem i swoistym certyfikatem, że mamy do czynienia ze smaczną, zdrową i pozbawioną konserwantów żywnością – mówił do laureatów podczas wtorkowej konferencji „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych wicemarszałek Grzegorz Kapusta, który wręczał Laury Promocyjne wraz ze Sławomirem Struskim, dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas konferencji okolicznościowe dyplomy otrzymali również: Agata Wolfram, Renata Buczek i Tomasz Machoń oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie za promowanie województwa lubelskiego podczas Mistrzostw Świata Młodych Cukierników w Rimini we Włoszech, a także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie za wsparcie promocji naszego regionu podczas krajowych i zagranicznych imprez targowych. KB