Dobry czas dla dróg w Łopienniku

Wszystko wskazuje na to, że do przyklepanych już inwestycji, przebudowy dróg powiatowych Krzywe – Gliniska i Jaślików – Majdan Krzywski, dołączy kolejna ważna dla gminy Łopiennik Górny inwestycja, remont mostu na Łopie.

Już wiadomo, że w budżecie powiatu na najbliższe miesiące zarezerwowano 500 tys. zł na przebudowę drogi Krzywe – Gliniska wraz z budową przepustów, a także 120 tys. zł na modernizację drogi Jaślików – Majdan Krzywski. Mało tego. W połowie marca okazało się, że powiat przymierza się do kolejnej wielkiej inwestycji na terenie gminy Łopiennik. Janusz Szpak, starosta krasnostawski, wydał bowiem obwieszczenie, w którym zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego na rzece Łopa w ciągu drogi Łopiennik Górny – Orchowiec wraz z dojazdami do mostu”. W sumie nowy asfalt ma się pojawić na odcinku 555 metrów. Planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie roboty obejmą: rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu, remont drogim, wykonanie nowych i naprawę istniejących rowów melioracyjnych, a także umocnienie dna rzeki w obrębie mostu. Przypomnijmy też, że kilka remontów dróg planuje w 2017 r. sama gmina Łopiennik. 200 tys. zł ma kosztować modernizacja drogi dojazdowej na gruntów rolnych w Łopienniku Podleśnym, po 12 tys. zł – remont nawierzchni drogi w Borowicy i remont drogi w Łopienniku Dolnym Kolonia, a 9 tys. zł – remont drogi w Łopienniku Dolnym. (k)