Dobry zawód to skarb

Podczas dni otwartych ZSB można było podpatrywać uczniów podczas zajęć praktycznych

Murarz, dekarz, elektryk to obecnie najbardziej poszukiwani przez pracodawców fachowcy – przekonywali przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie podczas niedawnych dni otwartych.


W skład zespołu placówek przy ul. Słowiczej wchodzą: Technikum Budowlane, Technikum Drzewne i Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia.
– Szkoła branżowa gwarantuje w stu procentach każdemu absolwentowi pracę. Każdy uczeń, który przychodzi do naszej szkoły, podpisuje umowę z pracodawcą, że jest pracownikiem młodocianym i pobiera wynagrodzenie. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują, oprócz dyplomu zawodowego, także świadectwo pracy. Po trzech latach nauki w szkole mają już trzy lata stażu pracy.– podkreśla Jerzy Marek Solan, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. – Naszym postulatem jest jedynie zwiększenie stawek wynagrodzenia, bo obecnie wynoszą one 4-5 procent średniej krajowej. Chcielibyśmy, by wynosiło ono do 20 procent średniej krajowej. Na pewno zwiększyłoby to liczbę pracujących w deficytowych zawodach budowlanych, jak murarz czy tynkarz. Od wielu lat brakuje również dobrych dekarzy, a w całej Polsce jest niewielu uczniów kształcących się w tym zawodzie – dodaje pan dyrektor.
Uczniowie szkoły branżowej korzystają, z nauki w systemie dualnym, większość zajęć praktycznych odbywają w zakładach pracy. – Współpracujemy obecnie z 22 firmami, w których, jako młodociani pracownicy pracują nasi uczniowie – mówi Aleksander Błaszczak, wicedyrektor ZSB. Absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych od lat nie mają trudności ze znalezieniem pracy. – Widzimy to wszystko w czerwcu, gdy przychodzą do nas pracodawcy, którzy chcą zatrudnić naszych absolwentów i są zdziwieni, że tak mało osób kształci się w zawodzie – dodaje wicedyrektor.
Uczniów wybierających kształcenie zawodowe wciąż jest zbyt mało, choć szkoła, posiadająca własną bursę połączoną bezpośrednio ze szkolnym budynkiem, jest na nowych kandydatów przygotowana zarówno lokalowo, jak i kadrowo. Dyrekcja dodatkowo zapewnia że w roku szkolnym 2020/2012 zmierza stworzyć na miejscu szkołę branżową II stopnia zapewniająca tytuł technika i otwierająca drogę na wyższe studia.

Technikum – możliwości

Tegoroczną rekrutacyjną nowością w Technikum Budowlanym jest kierunek: technik robót wykończeniowych w budownictwie. To zawód ułatwiający zdobycie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, urzędach nadzoru budowlanego oraz administracji państwowej i samorządowej czy założenie własnej firmy budowlanej. Uczniowie technikum z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Warto też zainteresować się, poszukiwanym obecnie zawodem technik inżynierii sanitarnej. W ZSB funkcjonują świetnie wyposażone pracownie dla kształcących się w tym zawodzie.
– Dzięki staraniom nauczycieli i współpracy z firmami korzystamy z materiałów przekazywanych jako darowizny do ćwiczeń. Nasi uczniowie pracują na różnych technologiach – tych starszych i najbardziej nowoczesnych materiałach, wykonanych m.in. z zaprasowywanej miedzi. Duża ilość zajęć realizowana jest w formie praktycznej. Młodzież uczy się też opracowywania dokumentacji projektowej – mówi Agnieszka Rozwadowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych i kierownik szkolenia zawodowego ZSB.
– Wybrałem tę szkołę, ponieważ wiem, że można po niej znaleźć dobrze płatną pracę. Sporo jest tu samodzielnego projektowania, więc z taką wiedzą można iść na studia. Zajęć praktycznych mamy około 8 godzin w tygodniu – mówi Daniel Kowalski, uczeń klasy trzeciej technikum budowlanego. W Technikum Budowlanym można kształcić się jeszcze w zawodzie technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Technikum Drzewne oferuje z kolei zawód technik technologii drewna. W trakcie nauki uczniowie uczą się tu m.in. programowania oraz obsługi obrabiarek do drewna czy konserwacji wyrobów stolarskich. Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 1 w roku szkolnym 2018/2019 oferuje naukę w zawodach: stolarz, dekarz, murarz – tynkarz, elektryk, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Emilia Kalwińska

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych od lat z powodzeniem uczestniczą w ogólnopolskim turnieju budowlanym „Złota Kielnia” czy olimpiadzie budowlanej „Buduj z pasją” zajmując wysokie lokaty. W trakcie nauki w szkole można też ukończyć dodatkowe, bezpłatne zawodowe kursy kwalifikacyjne m.in. w zawodzie elektryka. Szkoła realizuje także liczne projekty m.in. gwarantujące staż zawodowy w Niemczech.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here