Dobrze zasłużeni dla Ziemi Lubelskiej

Laureaci tegorocznej nagrody Bene Meritus Terrae Lublinensi

Laureatami 13. edycji konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi (Dobrze zasłużeni dla Ziemi Lubelskiej) zostali prof. Piotr Gutowski, dr Łukasz Marcińczak, dr hab. Bogusław Marek i biznesmen Roman Rak. Uroczysta gala odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 7 grudnia. Zgromadziła ponad 300 osób.


Konkurs to inicjatywa dwóch firm: drukarni Intrograf oraz agencji reklamowej Vena Art. Wspólnie z przedstawicielami lubelskich mediów wyróżniają oni osoby dobre, szlachetne, godne naśladowania, działające na rzecz naszego regionu. Za swoje działania Andrzej Jachim, dyrektor lubelskiej agencji reklamowej Vena Art i Piotr Taracha, prezes drukarni Intrograf, otrzymali od prezydenta Krzysztofa Żuka medale 700-lecia Lublina. Jak co roku gali towarzyszyła promocja kalendarza pokazującego Lubelszczyznę z tej dobrej, pięknej i ciekawej strony. Najważniejszą częścią uroczystości było przyznanie honorowych tytułów „Bene Meritus Terrae Lublinensi” czterem osobom, których wybrała kapituła, złożona z przedstawicieli lubelskich mediów.
W kategorii „Nauka” tytuł zdobył prof. Piotr Gutowski, filozof, historyk filozofii, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL. – Dla mnie to ogromne zaskoczenie i zaszczyt, jestem wdzięczny za docenienie moich wysiłków. Staram się porządnie uczyć moich uczniów, mocno związany jestem z tym miastem i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jestem przekonany, że lubelskie uczelnie mają mnóstwo do zaoferowania naszej młodzieży. Oby znalazły się też w naszym rejonie firmy, w których będą mogli godziwie zarabiać – mówi prof. Gutowski.
W kategorii „Kultura” nagrodę otrzymał dr Łukasz Marcińczak, poeta, eseista i redaktor opisujący Lublin i Lubelszczyznę. – Od kiedy przyjechałem do Lublina, stał się on moją fascynacją, starałem się go oglądać ze wszystkich stron. Ta nagroda jest dla mnie niespodziewana, bo chyba wszystko, co miałem do powiedzenia o Lublinie, już powiedziałem – mówił dr Marcińczak.
W kategorii „Biznes” tytuł otrzymał Roman Rak , właściciel firm „Roztocze ZUP Rak Roman” oraz WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., udziałowiec ZWG Lubaczów. Swój biznes zaczynał od jednoosobowej firmy działającej w garażu. Dzisiaj produkuje w nowoczesnej hali o powierzchni 3000 m2 i zatrudnia blisko 500 osób, wysyłając na cały świat zamknięcia przemysłowe używane m. in. w energetyce. – Dzisiejszy biznes to nie tylko zysk, to nie tylko ekonomia, ale to też zobowiązania firmy w stosunku do pracowników, ich rodzin i do środowiska, w którym jest. Nasza promocja Lubelszczyzny polega na promocji w Europie, współpracuje z nami wiele krajów – mówi Roman Rak. Od trzech lat prowadzi również fundację „Parasol Roztocza” opartą na wolontariacie pracowniczym. Fundacja m.in. zbiera środki na kosztowne leczenie i rehabilitację młodych ludzi oraz finansuje leki i pomoc żywnościową dla osób niepełnosprawnych i starszych. – Fundacja działa trzeci rok, ale perspektywy rozwoju są coraz większe, mamy wspaniałych ludzi, którzy chcą pomagać. Polecam tą ideę innym pracodawcom, bo jest to piękne uzupełnienie działalności – podkreśla Roman Rak.
Specjalne wyróżnienie podczas gali otrzymał prof. Bogusław Marek, profesor KUL, kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL oraz pełnomocnik rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych, który od lat 90-tych pracuje z osobami niewidomymi.
Emilia Kalwińska