Dobrze zasłużona

Od 1996 roku najlepszemu uczniowi kończącemu naukę w I LO rada pedagogiczna przyznaje odznaczenie „Bene Merenti”. W tym roku laureatką tego prestiżowego wyróżnienia została Aleksandra Konieczna z Woli Uhruskiej.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie znane jest nie tylko ze swoich osiągnięć edukacyjnych, ale także kultywowanej przez ponad wiek tradycji. Ważnym jej elementem jest nagradzanie szczególnie zasłużonych absolwentów. Od 1996 roku najlepszemu uczniowi kończącemu szkołę jest przyznawane odznaczenie „Bene Merenti” (Dobrze Zasłużonemu).

– Medal może otrzymać absolwent, który przez trzy lata osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, godnie reprezentował I LO w różnych formach aktywności uczniowskiej, prezentował właściwą postawę moralną, wyróżniając się odpowiedzialnym stosunkiem do obowiązków szkolnych i wysoką kulturą osobistą – mówi Teresa Mościcka, dyrektor I LO.

Decyzją Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie laureatką tego prestiżowego wyróżnienia w tym roku została Aleksandra Konieczna z Woli Uhruskiej. – Dorobek naukowy i artystyczny nagrodzonej jest imponujący – podkreśla dyrektor Mościcka.

– W 2018 roku Aleksandra wygrała XVI Międzynarodową Olimpiadę Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół zagranicznych Państwowego Instytutu Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie. Ponadto została laureatką III miejsca Olimpiady Języka Rosyjskiego dla obcokrajowców w kategorii uczniów, zorganizowanej przez Petersburski Uniwersytet Państwowy, a w ubiegłym roku – finalistką 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego (2019).

Aleksandra Konieczna jest również utalentowaną wokalistą. Trudno wymienić wszystkie jej osiągnięcia artystyczne. Z powodzeniem występowała nie tylko przed polską widownią, ale także zagraniczną. Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 była stypendystką Ministra Edukacji Narodowej, dwa lata wcześniej, w roku 2017/2018 – Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych” (2017/2018), natomiast w ubiegłym roku – Fundacji „Młode Talenty”.

Medal, opatrzony imieniem i nazwiskiem absolwentki oraz łacińskim napisem „Bene Merenti”, zostanie wręczony przez dyrektor Teresę Mościcką, w obecności grona pedagogicznego, rodziców i uczniów w najbliższym możliwym czasie. – Zwykle odbywało się to w trakcie uroczystości z okazji Dnia Patrona. W tym roku z racji zagrożenia epidemicznego nie będzie to możliwe – podkreśla dyrektor I LO.

Laureatka oprócz medalu otrzyma też ufundowaną przez Radę Rodziców nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych. (s)