Docieplenia szkół wypadły z wielkiego projektu

Miasto planuje wystąpić o zmianę zakresu promesy przyznanej na rewitalizację młyna Michalenki i docieplenia sześciu szkół, rezygnując z drugiej części zadania, jakże długo oczekiwanej przez wielu uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W ramach otrzymanej wcześniej dotacji miasto chce przebudować młyn, a dodatkowo też kilka dróg i skwerów. O dotacje na termomodernizację szkół urzędnicy planują starać się od nowa.

Przetarg na rewitalizację młyna Michalenki oraz docieplenie sześciu chełmskich szkół ogłoszono w lipcu ub.r. Zakres zadania był ogromny. Zakładało ono zarówno przebudowę dawnego młyna, który ma być zaadaptowany na teatr i centrum kultury, jak i termomodernizacje chełmskich szkół: IV LO, SP nr 5, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 8, ZSP nr 3. Całe przedsięwzięcie szacowano na 46,8 mln zł, z czego 41,8 mln zł to dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy przedłużało się, bo firmy miały mnóstwo zapytań i wątpliwości w związku z ogromem prac. W końcu, pod koniec listopada ub.r. wybrano wykonawcę – spółkę JL z Łomży.

Do inwestycji trzeba było dołożyć 2,4 mln zł (najniższa oferta opiewała na 49 200 000 zł). Przez dłuższy czas trwały negocjacje z wybranym w przetargu wykonawcą, ale zwątpił on w powodzenie transakcji i pół godziny przed umówionym spotkaniem zrezygnował z podpisania umowy, nie wnosząc wymaganego „zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Chełmscy urzędnicy uznali zachowanie z jego strony za „niepoważne”. Ostatecznie przetarg unieważniono. W międzyczasie ceny w budowlance poszły jednak w górę i aby miasto po raz kolejny mogło ogłosić następny przetarg należało zaktualizować kosztorys.

Urzędnicy zapowiadali, że dopiero potem zapadnie decyzja, co do zakresu inwestycji. Na poniedziałkowej sesji radna Dorota Rybaczuk zapytała, na jakim etapie jest to przedsięwzięcie. Stwierdziła, że aby doszło ono do skutku, powinno być – tak, jak sugerowały firmy – rozdzielone na dwa zdania: jedno dotyczące rewitalizacji młyna, drugie – docieplenia szkół. Urzędnicy na to właśnie się zdecydowali. Kiepska wiadomość dla uczniów i nauczycieli szkół jest taka, że na długo oczekiwane docieplenia placówek oświatowych, w których się uczą i pracują będą musieli jeszcze poczekać.

– Miasto Chełm planuje w najbliższym czasie wystąpić o zmianę zakresu promesy przyznanej na całe zadanie – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – W przypadku pozytywnej decyzji zakres przedsięwzięcia objąłby przebudowę młyna, a także niektórych dróg, wśród nich między innymi Piwnej, Strażackiej, Łącznej, Traugutta oraz miejskich skwerów. W tym przypadku szczegółowe informacje dotyczące zakresu podamy w momencie, gdy taki wniosek z naszej strony już wyjdzie.

Jeżeli chodzi o termomodernizację szkół, miasto planuje złożyć wniosek w naborze do programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli formy wsparcia dla samorządów terytorialnych, w ramach Funduszy Europejskich. Ze wstępnych informacji wynika, że nabór zostanie ogłoszony na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. (mo)