Dociepleniowa ofensywa w Urszulinie

Trwa docieplanie budynku po byłym ZOZ-ie w Urszulinie. Wcześniej w ten sposób zostały zmodernizowane budynki Zespołu Szkół, a wójt Tomasz Antoniuk zapowiada, że w planach jest docieplenie wszystkich gminnych świetlic i pozostałych dwóch szkół – w Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej.

 

Gmina Urszulin realizuje drugi etap projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Urszulin” Pierwszy etap obejmował remont kompleksu Zespołu Szkół, zaś obecnie trwa ocieplanie budynku byłego ZOZ przy ul. Lubelskiej, w którym mieszczą się teraz placówki użyteczności publicznej. – Do tej pory w ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych obiektu. Trwa ocieplanie fundamentów, ścian i stropu – mówi wójt Tomasz Antoniuk. – Do tego zadania wykorzystywane są materiały o najwyższych parametrach izolacyjności. Końcowym etapem będzie nowa elewacja, co ogólnie wpłynie na zmniejszenie strat ciepła. Ponadto planowana jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewnaia wraz z wymianą kotłów na nowoczesne, wykorzystujące biomasę w postaci pelletu. Zastosowanie takiego rozwiązania z pewnością spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz będzie technologią bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego. Te inwestycje to dopiero początek prac termomodernizacyjnych na budynkach gminnych. Już w tej chwili opracowujemy dokumentację kompleksowej termomodernizacji szkoły w Wytycznie, Woli Wereszczyńskiej i wszystkich świetlic – dodaje wójt. Projekt współfinansowany jest w 80% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, co stanowi wartość dofinansowania w kwocie 1 564 300,80 zł. Przewidywany termin jego zakończenia planowany jest do końca 2016 roku. (b)