Dodatki na trzy miesiące

Prezydent Jakub Banaszek przyznał dyrektorom miejskich placówek oświatowych dodatki motywacyjne na okres od 1 grudnia br. do 28 lutego 2021 r. Najwyższe, po 800 zł, dostało pięciu dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Dodatku nie otrzymała Alina Ceglarska z Przedszkola Miejskiego nr 6.

Na dodatki motywacyjne dla wszystkich dyrektorów chełmskich placówek oświatowych miasto wyda 17 400 zł miesięcznie. Prezydent Jakub Banaszek zdecydował się przyznać je dyrektorom na trzy miesiące, podobnie jako ostatnio.

Dyrektorzy przedszkoli: Marta Klajnert (PM nr 2), Dorota Hurko (PM nr 5), Barbara Foryt (PM nr 8), Elżbieta Głuszek (PM nr 10), Alicja Grzywacz (PM nr 11), Małgorzata Łoza (PM nr 12), Danuta Zagórska (PM nr 13), Halina Kiełb (PM nr 14) i Renata Tymczak (PM nr 15) dostali dodatki w jednakowej wysokości po 450 zł brutto. Prezydent nie przyznał dodatku jedynie Alinie Ceglarskiej z PM nr 6.

Spośród dyrektorów szkół podstawowych najwyższy dodatek motywacyjny otrzymała Barbara Anchimowicz z SP nr 4 – 650 zł, a najniższy Lidia Kowalczuk (SP nr 2) – 400 zł. Pozostałym: Grażynie Ceterze (SP nr 1), Ewie Jakubowicz-Machajskiej (SP nr 5), Agnieszce Zaporze (SP nr 7), Beacie Tomaszczuk (SP nr 8) i Andrzejowi Kosińcowi (SP nr 11) prezydent przyznał po 600 zł. Dodatki w wysokości po 700 zł otrzymali: Jolanta Konopko (ZSP nr 3), Halina Smyk (I LO), Zbigniew Niderla (II LO), Edyta Chudoba (ZSEiM), Małgorzata Kwiecińska (ZWiPPP nr 1) i Agnieszka Walewska-Maksymiuk (ZWiPPP nr 2).

Najwyższe dodatki po 800 zł prezydent przyznał pięciu dyrektorom szkół ponadpodstawowych. Dostali je: Marzena Koprukowniak (IV LO), Dorota Michalska (ZSBiG), Barbara Baluk (ZST), Marta Mazurek (ZSGiH) oraz Mieczysław Sawka (CKPiU). Najniższy natomiast – 500 zł otrzymała Katarzyna Karamać z Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych. Z kolei Joanna Wilkołaska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, dostała 600 zł. (s)