Dokarmią w Fajsławicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach rozpoczął realizację programu „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Mieszkańcy, którzy mają niskie dochody, mogą liczyć na darmowe posiłki.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu). Kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy to: dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł, dla osoby w rodzinie – 1028 zł (np. kryterium dla trzyosobowej rodziny wyniesie 3084 zł). Paczki żywnościowe będą wydawane raz w miesiącu, od września, w remizie OSP w Suchodołach. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 58 53 065.  (k)