Dokończyli przerwany marsz

W tym roku wyjątkowo Lublin był gospodarzem wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Wojewoda Przemysław Czarnek i kurator oświaty Teresa Misiuk uczestniczyli 2 września w uroczystościach rozpoczynających rok szkolny w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.


Uroczystości poprzedziła msza św. w archikatedrze lubelskiej, którą odprawił ks. abp. Stanisław Budzik. Po nabożeństwie uczniowie przeszli ulicami Starego Miasta w stronę placu Zamkowego, gdzie złożyli wieńce, aby upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej a następnie przeszli do XXI LO im. św. St. Kostki, która była tegorocznym gospodarzem wojewódzkich uroczystości.

– Przedwojenna działalność szkoły, której gmach wybudowano dzięki ofiarności społeczeństwa naszego regionu, następnie trudne, nie tylko w kontekście utrzymania własności lokalowej, lata powojenne, haniebna decyzja o likwidacji placówki podjęta przez komunistyczne władze w 1962 roku i reaktywowanie działalności w roku 1993 pod nazwą XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki to jednocześnie historia wielu postaci i fascynująca opowieść osadzona w skomplikowanej materii życia społeczno-politycznego Polski.

Ogromnym wysiłkiem szkoła na nowo odzyskała swoje miejsce wśród najlepszych placówek Lublina i województwa – wyróżnia się sukcesami w pracy dydaktyczno-wychowawczej, najwyższymi wynikami na egzaminach zewnętrznych, imponującą liczbą laureatów konkursów przedmiotowych i od lat doskonałą, często stuprocentową zdawalnością matur – podkreślała Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.

– Potrzeba nam na nowo odnalezienia naszego powołania, na nowo odnalezienia wielkiej misji, jaką nauczyciele mają przed sobą, po dość ciężkim i niespokojnym roku naznaczonym wieloma problemami organizacyjnymi – mówił wojewoda Przemysław Czarnek w trakcie uroczystości.

W całym województwie lubelskim nowy rok szkolny rozpoczęło 340 tysięcy uczniów. (EM.K.)

W tegorocznej wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego wzięli udział także kombatanci, a uczniowie z naszego województwa uczestniczyli w akcji „Przerwany Marsz…”. Jej inicjatorem jest Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Akcja polega na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Do lubelskich szkół zostali zaproszeni seniorzy, którzy 80 lat temu z powodu wybuchu wojny musieli przerwać naukę.