Doktoranci w poszukiwaniu chrześcijańskich wartości

Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie organizuje konferencję o wartościach chrześcijańskich. Głos zabiorą młodzi naukowcy.


Konferencja pt. „Wartości chrześcijańskie na współczesnych uniwersytetach. Młodzi naukowcy w roku Jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” odbędzie się w dniach 21-22 września 2018 r. w Domu Pracy Twórczej KUL – Rajchertówka w Kazimierzu Dolnym. – Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stulecie powołania do życia KUL jest wydarzeniem, które nie mogło pozostać niezauważone także w trakcie organizowanej przez nas konferencji naukowej – tłumaczy Magdalena Bednarska, przedstawicielka Rady Doktorantów KUL. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są studenci i doktoranci krajowych uczelni. (EM.K.)