Dopalacze – jak z nimi walczyć?

„Bezpieczne wakacje bez narkotyków i dopalaczy” – to tytuł konferencji, jaka przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się w lubelskim ratuszu.
Na wspólnej dyskusji spotkali się organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży: dyrektorzy lubelskich placówek oświatowych, nauczyciele, organizacje pozarządowe, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej. – Wakacje to jeden z okresów zagrażających młodym ludziom. Mniejsza jest kontrola rodziców i wychowawców a młodzi są namawiani przez dilerów i z roku a rok ilość inicjacji narkotykowych wzrasta. W ubiegłym roku sytuacja była tragiczna, bo to właśnie dopalacze zebrały największe żniwo, również śmiertelne – ostrzega dr Ireneusz Siudem, psycholog i psychoterapeuta, współtwórca środowiskowej koncepcji profilaktyki uzależnień.

– Ciągle jeszcze nie nadążamy za zmieniającym się rynkiem narkotykowym, chociaż prowadzimy tym kierunku systematyczne badania. W użyciu najbardziej popularnymi narkotykami nadal są marihuana i ekstazy. Wzrasta użycie nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. dopalaczy. Producenci dopalaczy prowadzą swoisty wyścig z Ministerstwem Zdrowia. Tworzą te substancje na nowo po to, by przez jakiś czas były legalne. Ale to, że są legalne, nie oznacza, niestety że są zdrowe, wręcz odwrotnie, po jednokrotnym użyciu mogą nawet doprowadzić do śmierci – mówi dr Siudem. Konferencja była częścią kampanii „Dopalacze – droga donikąd”, Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Michał Tchórz, specjalista chorób wewnętrznych, Iwona Sztajner, specjalista terapii uzależnień oraz Urszula Stajak, psycholog.(EM.K.)