Dość wycinki!

Radni Wspólnego Lublina apelują do ministra środowiska Jana Szyszki o podjęcie natychmiastowych działań w sprawie zmiany ustawy umożliwiającej osobom fizycznym wycinkę drzew na ich działce bez zezwolenia. Chcą, żeby poparła ich rada miasta.
„Również w Lublinie, w wyniku zmiany wspomnianych ustaw, zniknęło z krajobrazu miejskiego kilka istotnych dla mieszkańców skupisk drzew. Szczególnie niebezpieczne w tej sytuacji wydaje się otwarcie drogi prawnej do łatwego pozbywania się drzew z terenów inwestycyjnych, pozostających w dyspozycji deweloperów” – piszą radni Wspólnego Lublina.
Być może stanie się tak, że do czwartku, 30 marca, kiedy zbiera się rada miasta, sejm zmieni wspomnianą ustawę. Wtedy wniosek o uchwałę popierająca apel zostanie wycofany.
– Oby tak się stało. Ale dziwne jest to, że inicjatywę ustawodawczą wykazują w tej sprawie tylko posłowie, a nie minister środowiska, który zdaje się nie widzieć skutków znowelizowanej w grudniu ustawy. Jeśli do czwartku proces legislacyjny przyspieszy, nie będzie konieczności wprowadzania na sesję apelu – przyznaje Mariusz Banach, radny Wspólnego Lublina. BCH