Doskonałe badania? Tak, właśnie tutaj!

Politechnika Lubelska została zakwalifikowana do elitarnej grupy 70 jednostek badawczych, które „znacząco wpływają na wzrost doskonałości badań naukowych”. Ich listę ogłosiło właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, publikując Mapę Infrastruktury Badawczej.


– Umieszczenie Politechniki Lubelskiej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest wyrazem uznania dla naszego potencjału badawczego. Oznacza również większe szanse w staraniach o środki przeznaczone na inwestycje związane z działalnością naukową – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor PL.

Lubelskie centrum badawcze będzie inwestować w innowacyjne badania dotyczące m.in. energooszczędnych materiałów oraz technologii. – Będziemy jedyną jednostką naukową w regionie, która swoim zakresem badawczym obejmie energetykę, inżynierię środowiska, inżynierię materiałową oraz inżynierię systemów opto- i mechatronicznych niezbędnych do sterowania procesami technologicznymi – podkreśla prof. Wojciech Franus, prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Budownictwa i Architektury.

W ramach centrum naukowcy będą pracować nad otrzymywaniem materiałów o ściśle zdefiniowanych parametrach struktury i właściwościach, takich jak: implanty, kompozyty, laminaty czy sorbenty. Zajmą się także poznaniem istoty zjawisk związanych m.in. z pozyskiwaniem energii, otrzymywaniem materiałów funkcjonalnych, recyklingiem surowców odpadowych oraz analizą ich przebiegu za pomocą zaawansowanych systemów komputerowych i algorytmów wykorzystujących głębokie uczenie.

Uczelnia zamierza kupić na te potrzeby urządzenia, które są unikatowe w skali kraju, jak np. uniwersalny symulator termomechaniczny oraz wysoko rozdzielczy nanotomograf rentgenowski. Sprzęt będzie wykorzystywany przez pracowników uczelni oraz podmioty zewnętrzne, w tym przedsiębiorstwa zainteresowane wykonaniem specjalistycznych badań.

Koszt zakupu urządzeń to ponad 42 mln zł. Środki uczelnia zamierza w większości pozyskać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. MG