Doskonali w biznesie i dla biznesu

W ubiegły czwartek Lubelski Klub Biznesu po raz jedenasty przyznał nagrody i wyróżnienia w Programie Promocji Firm i Samorządów „Business Excellence”. Podczas uroczystej gali w Hotelu inBetween do grona doskonałych firm i samorządów dołączyły dwadzieścia dwa podmioty, w tym po raz pierwszy powiaty.
Intencją „Business Excellence” jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych firm i samorządów z naszego regionu, wywierających istotny wpływ na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. – Propagujemy najbardziej innowacyjne firmy, najlepsze praktyki i najbardziej aktywne samorządy za tworzenie warunków, sprzyjających działalności biznesu – mówi Agnieszka Gąsior-Mazur, prezes LKB. – Przedsiębiorstwa i samorządy biorące udział w programie zostają poddane szczegółowej analizie na wielu płaszczyznach, a oceny dokonuje komisja i kapituła programu, złożona ze specjalistów, przedstawicieli instytucji finansowych, wybitnych ekonomistów.
W tym roku decyzją kapituły programu wśród firm mikro wyróżnienia przyznano firmie DREWNOLIT w kategorii „Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i promujące potencjał turystyczny regionu” oraz firmie ADAMPOLNET w kategorii „Przedsiębiorstwo innowacyjne”. W kategorii „Mała Firma” laureatem „Business Excellence” 2016 zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRYSTIAN, a wyróżnienie otrzymała spółka LADROS S.C. za innowacyjność organizacyjną i jakość produktów oraz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „MALINEX” RYSZARD MALINOWSKI jako promotor regionu w kraju i za granicą. Wśród średnich firm laureatem „Business Excellence” 2016 został MEDI-SEPT SP. Z O.O., a wyróżnienia przypadły PRZEDSIĘBIORSTWU USŁUGOWO-HANDLOWEMU „CEWAR” WIĘCH & WIĘCH S.J. za innowacyjność i jakość produktów oraz MODERN-EXPO S.A. jako eksporterowi i promotorowi regionu za granicą. W kategorii „Duża Firma” tytuł „BUSINESS EXCELLENCE” 2016 otrzymały PZL-ŚWIDNIK, a wyróżnienia trafiły do FABRYKI KABLI ELPAR jako inwestorowi regionalnemu i FABRYCE ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A. jako eksporterowi i promotorowi regionu za granicą

Program Promocji Gmin wśród gmin wiejskich przyniósł laury gminie Łuków, a wyróżnienia gminie Susiec w kategorii „Gmina przyjazna środowisku i promująca potencjał turystyczny regionu”, gminie Wólka jako gminie przyjaznej inwestorom i wspierającej inicjatywy gospodarcze oraz gminie Ludwin jako gminie przyjaznej mieszkańcom i wspierającej lokalną przedsiębiorczość. Wśród gmin miejsko-wiejskich wyróżniono gminę Ryki w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom i wspierająca lokalną przedsiębiorczość”. Laureatem „Business Excellence” wśród gmin do 30 tys. mieszkańców zostało miasto Lubartów, a wyróżnienie przyznano miastu Dęblin za „stymulowania wielosektorowej współpracy”. W kategorii gmin miejskich powyżej 30 tys. mieszkańców na tytuł laureata programu zapracował sobie Świdnik, a na wyróżnienie Kraśnik jako gmina przyjazna inwestorom i wspierająca inicjatywy gospodarcze.
Po raz pierwszy w programie „Business Excellence” startowały również powiaty. Laureatem w tej kategorii został powiat lubelski, a wyróżnienie otrzymał powiat krasnostawski jako powiat proinwestycyjny. (RED)