Jak dostać zaległy deputat?

Artykuł o deputatach węglowych dla górników na emeryturze lub rencie wzbudził ogromne zainteresowanie naszych Czytelników. Pytają, gdzie i do kiego mogą składać wnioski, by dostać pieniądze. Bogdanka uruchomiła właśnie punkt obsługi klienta oraz specjalną infolinię. Uwaga – termin na składanie wniosków jest bardzo krótki!

Przed tygodniem pisaliśmy, że emeryci i renciści, którzy pracowali w „Bogdance”, dostaną po 10 tysięcy złotych rekompensaty za utracony deputat węglowy. Jedyna na Lubelszczyźnie kopalnia wypłaci pieniądze zgodnie z przyjętą przez sejm ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym. Wśród osób, którym przysługują pieniądze, są byli pracownicy Bogdanki, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo w postaci ekwiwalentu pieniężnego), a utracili je w wyniku porozumienia zmieniającego postanowienia obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów Spółki, wdów, wdowców i sierot mających ustalone prawo do renty rodzinnej (po emerytach i rencistach). Uprawnione są też wdowy, wdowcy oraz sieroty otrzymujące renty po emerytach i rencistach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie (deputat węglowy) z ZUS.
Informacja o rekompensacie zainteresowała naszych Czytelników, którzy dopytywali, do kiedy i gdzie mogą składać wnioski o pieniądze. LW Bogdanka uruchomiła dla nich specjalną infolinię czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem 81 462 53 00. Pod tym numerem telefonu mogą poznać więcej szczegółów. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba musi wypełnić formularz wraz z oświadczeniem i złożyć osobiście mając ze sobą dowód osobisty w Punkcie Obsługi Klienta zorganizowanym w przykopalnianej Stołówce Górniczej. Punkt czynny jest w dni robocze od 8.00 do 14.00 a w czwartki do 18.00. Wnioski można przesyłać także pocztą w odpowiednio zaadresowanej i opisanej kopercie lub za pośrednictwem pełnomocnika.
Formularze przesyłane były do zainteresowanych pocztą, ale jeśli ktoś nie otrzymał listu może pobrać dokumenty także ze strony internetowej kopalni (pod adresem: http://lw.com.pl/ w zakładce DEPUTATY). Wniosek należy złożyć w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. A ponieważ ustawa weszła w życie 24 października to czas mija już 14 listopada. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca bieżącego roku. (bf)