Dostali na oczyszczalnie i ujęcie wody

Ubiegły tydzień okazał się być szczęśliwy dla dwóch gmin powiatu włodawskiego, których władze wyraźnie sympatyzują z obozem rządzącym. Wyryki oraz Wola Uhruska otrzymały niemal 3,5-milionowe dotacje na kluczowe inwestycje. Granty praktycznie w całości pokrywają koszty projektów.

Mirosław Torbicz, wójt Wyryk, odebrał w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim symboliczny czek na kwotę niemal 3,4 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę 91 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, dwóch większych oczyszczalni przy obu szkołach oraz budowę kilkunastu zasuw głównych na gminnym wodociągu, które w razie awarii pozwolą na tylko częściowe jego wyłączenia. – Rozpoczynamy już przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest zaplanowana na 2024 rok – mówi wójt Torbicz.

Czek na niemal 3,5 miliona złotych odebrał też Przemysław Kuryś, prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego w Woli Uhruskiej, które będzie modernizować gminne ujęcie wody w Majdanie Stuleńskim. Wraz z odnowieniem ujęcia zagospodarowany zostanie teren wokół, pojawi się też instalacja fotowoltaiczna.

Żaden inny samorząd z powiatu włodawskiego nie dostał dofinansowania z tego rozdania. Na dalekim miejscu rezerwowym w konkursie, praktycznie bez szans na dotację, znalazł się wniosek Urszulina. (bm)