Dotacja na ogrodzenie

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach otrzyma 60 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na kontynuację remontu ogrodzenia świątyni.

– Jestem bardzo zadowolony, że nasz wniosek złożony do Programu „Ochrona Zabytków 2017” został pozytywnie rozpatrzony – cieszy się ks. Zbigniew Kasprzyk, proboszcz parafii w Wojsławicach. – Bardzo chciałbym podziękować poseł Beacie Mazurek, bo bez jej pomocy byłoby nam zapewne trudniej pozyskać te pieniądze i naszemu wójtowi, Henrykowi Gołębiowskiemu, który jak zawsze pomógł w przygotowaniu wniosku.
Pieniądze, które parafia otrzyma z resortu kultury, zostaną przeznaczone na dokończenie remontu muru otaczającego teren kościoła. W najbliższym czasie przygotowana zostanie procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania. Mur ten powstał jeszcze przed 1750 rokiem. Brakuje dokładnych informacji o datach jego przebudowań i remontów, ale w istniejącym ogrodzeniu odnaleziono cegły, na których wytłoczony jest rok produkcji 1878.
Ks. Kasprzyk dodaje, że w ubiegłym roku, również dzięki wsparciu poseł Mazurek, udało się pozyskać z MKiDN dotację w wysokości 40 tys. zł. na remont zabytkowej dzwonnicy. Dołożyli do niego także Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Chełmie.
– Miniony rok był dla nas bardzo udany pod względem prac remontowo-renowacyjnych. Otrzymaliśmy wspaniały dar w postaci polichromii z wizerunkiem naszego patrona na szczytowej ścianie kościoła, wykonaliśmy nagłośnienie, a nasi krajanie, państwo Irena i Ryszard Strycharczuk z Wodzisławia Śląskiego sfinansowali odnowienie żyrandola z 1840 roku i lampy z 1920. Każdego roku staramy się robić coś przy naszej świątyni i jak dotąd się udaje – mówi proboszcz parafii w Wojsławicach.
Ostatnio parafia złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie na ogrzewanie kościoła parafialnego za pomocą pomp ciepła oraz termomodernizację domu parafialnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania na pompy ciepła. Ponadto projekt przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej obok budynku, która zasili pracę pomp ciepła i zmniejszy koszt zapotrzebowania na energię elektryczną. Całkowity koszt przedsięwzięcia t ok. 1,3 mln zł, z czego 95 proc. mogłoby wynieść dofinansowanie. (kw)