Dotacje na drogi

Od lewej: Starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, wicemarszałek województwa Grzegorz Kapusta i marszałek Sławomir Sosnowski w trakcie podpisanie umowy

Niemal 2,7 mln zł dofinansowania otrzyma powiat świdnicki na remonty swoich dróg. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego jeszcze w tym roku naprawiona zostanie droga łącząca Kozice Górne i Marysin w gminie Piaski. Modernizacja czeka także drogę z Gardzienic do Fajsławic w powiecie krasnostawskim.


Starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk podpisał umowy na dofinansowanie przebudowy dwóch powiatówek. Chodzi o modernizację drogi Gardzienice-Fajsławice oraz trasy łączącej Kozice Górne i Marysin w gminie Piaski

– To tyko cześć inwestycji drogowych, jakie zrealizujemy w tym roku. Łącznie wydamy na nie ponad 17, 5 mln zł – cieszy się Robert Kasprzak, przewodniczący Komisji i Rozwoju Rady Powiatu.

W przypadku drogi między Kozicami Górnymi a Marysinem wyremontowany zostanie prawie kilometrowy odcinek (wykonana zostanie warstwa wyrównawcza oraz ścieralna, pobocza utwardzone zostaną kruszywem). Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel będzie wynosić 250 tys. zł i pochodzi z programu „100 km dróg na stulecie niepodległości”. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia tego roku.

– Remont tej drogi jest potrzebny. Jej stan w ostatnich latach znacznie się pogorszył, a jest ważnym połączeniem między miejscowościami Kozice Górne, Marysin i Kawęczyn. Stanowi także dojazd do skupu i sortowni owoców Stryjno-Sad w Kawęczynie – mówi starosta Kołodziejczyk.

Kolejny projekt, który otrzymał dofinasowanie, to wspólna inicjatywa 20 powiatów ziemskich, z powiatem lubelskim jako liderem. W ramach tego megaprojektu drogowego i powiat świdnicki otrzyma dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł na remont drogi Gardzienice-Fajsławice (4,3 km), łączącej powiat świdnicki z powiatem krasnostawskim. Inwestycja ma być gotowa najpóźniej w przyszłym roku.

– Ze wstępnej analizy wynika, że na to zadanie będziemy musieli dołożyć więcej pieniędzy niż zakładaliśmy. Ta inwestycja jest dla nas priorytetowa i jesteśmy zobowiązani zrealizować wszystkie założone wcześniej zadania, bez względu na wzrost kosztów na rynku – oddaje starosta Kołodziejczyk. (w)