Drażliwy pierwszy dzwonek

Nowy rok szkolny za pasem, a rodzice i nauczyciele zaniepokojeni są planowanymi przez resort edukacji zmianami, tym bardziej, że z Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają szczątkowe informacje.
Do Warszawy wybierają się 1 września członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, by pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole”, protestować przeciw reformie edukacji i zapowiedzianym zmianom. Projekty dotyczące reformy systemu oświaty MEN zaprezentuje dopiero… w połowie września
– Zostaną przekazane do konsultacji społecznych – zapewnia Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. W liście skierowanym 24 sierpnia 2016 roku do pracowników oświaty, nauczycieli i dyrektorów szefowa MEN informuje o najważniejszych kierunkach zmian. – „Wśród najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane od nowego roku szkolnego 2016/2017, wymienić można m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych czy ujednolicenie terminów organizacji roku szkolnego” – czytamy w ministerialnym dokumencie.
Od 1 września nie będzie także tzw. „godzin karcianych”, a oferta zajęć dodatkowych ma być lepiej dostosowana do faktycznych potrzeb uczniów. Ograniczy to szkolną biurokrację. MEN zamierza dofinansować wychowanie przedszkolne. – „Planuję znaczny wzrost kwot przekazywanych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie wychowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich” – deklaruje minister Zalewska.
Likwidacja gimnazjów
W liście szefowa MEN odnosi się również do zapowiadanej w czerwcu likwidacji gimnazjów: – „Od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów” – czytamy. Według minister projektowane rozwiązania przewidują dogodne dla organów prowadzących możliwości dostosowania do nowej struktury szkół ze stabilnymi rozwiązaniami przejściowymi. MEN dopuszcza np. funkcjonowanie ośmioletniej szkoły podstawowej razem z oddziałami gimnazjalnymi aż do czasu ich wygaszenia.
Jednak to na gminach i powiatach spocznie ciężar „niezbędnej korekty sieci szkolnej”. A co będzie z nauczycielami gimnazjalnymi? – Nauczyciele zatrudnieni w szkołach aktualnie funkcjonujących od 1 września 2017 r. z urzędu staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że np. nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, z urzędu staną się nauczycielami szkoły podstawowej – informuje Anna Zalewska. Jednocześnie minister deklaruje, że podjęła działania zmierzające do podniesienia płac nauczycielskich, tak aby były one adekwatne do współczesnych warunków ekonomiczno-społecznych, a zarazem motywujące do doskonalenia warsztatu pracy.
Nie potrzeba rewolucji
Zmianom krytycznie przyglądają się członkowie powołanej w ubiegłą środę koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, rodzice oraz instytucje i ruchy społeczne. Wśród planowanych przez nową jednostkę działań wymieniane jest m.in. prowadzenie kampanii informacyjnej o projektowanych zmianach programowych i strukturalnych w szkolnictwie oraz możliwych konsekwencjach tych zmian dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Wg. tej koalicji: „polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian”. Na nieścisłości i niedomówienia w ministerialnym projekcie wskazują również samorządowcy zaniepokojeni planowanymi zmianami. Więcej na temat ich stanowiska w kolejnych numerach „Nowego Tygodnia”. (EM.K.)

Dziesiątki tysięcy uczniów w Lublinie

W roku szkolnym 2016/2017 w 123 szkołach różnego typu, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin, kształcić się będzie około 45 260 uczniów, a do 66 przedszkoli uczęszczać będzie 9096 dzieci. Pracę dydaktyczno-wychowawczą w placówkach samorządowych prowadzić będzie 5959 nauczycieli, zadania administracyjno-usługowe realizować będzie około 2935 pracowników.
W roku szkolnym 2016/2017 w 80 oddziałach klas pierwszych szkół podstawowych kształcić się będzie około 1820 uczniów, w oddziałach klas pierwszych szkół gimnazjalnych kształcić się będzie 2466 uczniów, w 165 oddziałach klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych kształcić się będzie około 4700 uczniów.
Ogółem w 600 oddziałach szkół ponadgimnazjalnych będzie kształciło się około 19 tys. uczniów.
W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych utrzymuje się zainteresowanie szkolnictwem technicznym W bieżącym roku szkolnym młodzież będzie kształcić się w nowych zawodach, takich jak: technik optyk, technik renowacji elementów architektury, technik przemysłu mody, technik masażysta.