Droga do wioski

Delegacja z gminy Leśniowice pojechała do Lublina przybliżyć władzom województwa pomysł utworzenia wioski słowiańskiej w Horodysku. Prezentacja o tamtejszych odkryciach archeologicznych zrobiła wrażenie.

Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, złożyła wniosek o wpisanie rekonstrukcji wioski słowiańskiej w Horodysku (osada istniała tu 3,5 tysiąca lat temu) do Strategii rozwoju województwa lubelskiego. Pomysł na to przedsięwzięcie omawiała ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podczas spotkania z Bogdanem Kawałko – dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju, Andrzejem Miskurem – kierownikiem Oddziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.

Wójt Jabłońskiej towarzyszyła Agnieszka Poźniak – dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz naukowcy Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie: dr Tomasz Dzieńkowski i dr Jacek Łojek, którzy najlepiej orientują się w tematyce dokonanych przed kilkunastu laty odkryć archeologicznych w Horodysku (przyniosły ponad 20 tysięcy sztuk zabytków, które z powodzeniem mogłyby stanowić eksponaty w wiosce słowiańskiej).

Podczas spotkania dotyczącego dalszej procedury wpisania przedsięwzięcia do aktualizowanej Strategii rozwoju województwa lubelskiego pokazano prezentację ilustrującą odkrycia z Horodyska. Wzbudziła ona duże zainteresowanie lubelskich urzędników. Pomysł utworzenia słowiańskiej wioski tematycznej spotkał się z pozytywną oceną władz województwa. Uczestnicy zgodzili się, że dokonane odkrycia mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnego, ale również mogą wpłynąć na wizerunek regionu.

Tymczasem leśniowscy urzędnicy już przygotowali wniosek o dotację z PROW na organizację w Horodysku nad zalewem „Maczuły” imprezy tematycznej nawiązującej do wioski słowiańskiej istniejącej w tym miejscu w przeszłości. To miałaby być pierwsza edycja tego typu spotkań, zorganizowana z okazji zakończenia lata. (opr. mo)