Drogi jak stół

Na terenie gminy Fajsławice oddano do użytku kolejne odcinki dróg. Dzięki tym inwestycjom, długo oczekiwanym nie tylko przez mieszkańców, ale też kierowców z innej części regionu, poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu lokalnego w kierunku szkoły podstawowej w Fajsławicach, Spółdzielni Usług Rolniczych i stacji paliw, jak również połączenie komunikacyjne między z gminą Trawniki.

– Każda droga łączy, każda droga umożliwia rozwój, każda droga zwiększa bezpieczeństwo – mówił Janusz Pędzisz, wójt gminy Fajsławice na uroczystym otwarciu i poświęceniu ukończonych fragmentów dwóch dróg gminnych, a także odcinka drogi wojewódzkiej od krajowej „siedemnastki” w kierunku Trawnik.

Dzięki pracom modernizacyjnym drogi mają nową, szerszą nawierzchnię asfaltową, równe, utwardzone pobocza, nowe miejsca parkingowe i zatoki postojowe przy budynku szkoły podstawowej, chodniki, wyniesione przejście dla pieszych, które zmniejszyło prędkość pojazdów w rejonie szkoły, zjazdy indywidualne i publiczne. Całkowity koszt wykonanych odcinków dróg gminnych o łącznej długości 528 m wyniósł 1 133 000 zł, z czego prawie 567 tys. zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę gmina Fajsławice dołożyła z własnego budżetu.

Remont drogi wojewódzkiej kosztował blisko 800 tys. zł. Całość sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. – To dzięki dobrej współpracy i porozumieniu gminy Fajsławice, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zrealizowano te drogowe inwestycje, które wierzymy, że będą dobrze służyć ich użytkownikom – podkreślał wójt Pędzisz.

W uroczystości otwarcia dróg i tradycyjnym przecięciu wstęgi, obok władz samorządowych, wzięli udział m.in.: wicewojewoda Robert Gmitruczuk i członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed. Drogi poświęcił ks. Robert Śliż, proboszcz parafii w Fajsławicach. (s)