Drożej za wodę i ścieki

Od 1 września tego roku mieszkańcy Krasnegostawu zapłacą o 15 groszy więcej za metr sześcienny zużytej wody i o 28 groszy więcej za odprowadzenie metra sześciennego ścieków. Andrzej Kmicic, prezes PGK w Krasnymstawie, przekonuje, że podwyżka jest minimalna i konieczna. Rada miasta zaakceptowała zmiany stosunkiem głosów 7 do 6.

Według przyjętej w ostatni czwartek uchwały od 1 września mieszkańcy Krasnegostawu zapłacą: za 1 metr sześcienny wody – 2,45 zł dla celów prowadzenia gospodarstw domowych i 2,97 zł dla pozostałych odbiorców, a za ścieki: 4,25 zł z gospodarstw domowych, 5,98 zł od odbiorców na cele socjalne i 8,75 zł od odbiorców przemysłowych. Podwyżka wyniesie więc: za wodę: 15 groszy dla gospodarstw domowych i pozostałych, a za ścieki: 28 groszy dla gospodarstw domowych, 20 groszy dla odbiorców socjalnych i 77 groszy dla odbiorców przemysłowych. Za zmianami zagłosowało siedmiu radnych: Ewa Kwiecień, Stanisław Dębski, Edward Kawęcki, Tadeusz Kiciński, Janusz Rzepka (wszyscy PZK), Krystyna Oleśniewicz (SLD) i Andrzej Smorga („Krasnostawianie”), a przeciwko sześciu: Zbigniew Banaszkiewicz, Andrzej Dulniak, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Marcin Wilkołazki („Krasnostawianie”), Grzegorz Brodzik (PZK) i Tomasz Tylus (SLD). W głosowaniu nie uczestniczyli: Sławomir Stafijowski i Monika Podolak. Nowe taryfy mają obowiązywać do 31 sierpnia 2018 r. O słuszności zmian przekonywał Andrzej Kmicic, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie.
– Przedstawione w taryfach ceny dla gospodarstw domowych za wodę są niższe od średniej w województwie lubelskim, która wynosi 3 zł i 17 groszy za metr sześcienny, podczas gdy nasza już po podwyżce będzie wynosić 2 zł i 45 groszy – mówił na sesji Kmicic. – Nowe opłaty za ścieki będą natomiast aż o 40 procent niższe niż średnia wojewódzka.
Prezes PGK przytoczył przykłady innych miast, gdzie opłaty za ścieki są nawet o 70 procent większe (wymienił Hrubieszów, Łęczną, Piaski i Świdnik). – Skutki wzrostu opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wyniosą średnio ok. 1 zł na miesiąc i 12 zł na rok – kontynuował.
Według Kmicica zasadniczym powodem zmiany taryf wody i ścieków jest realizacja przez PGK szeregu inwestycji w tym najważniejszej, jaką jest rozbudowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Ponadto, od kilku lat ceny wody w Krasnymstawie nie zmieniały się, podczas gdy rosły koszty jej produkcji.
Radna Agnieszka Pocińska-Bartnik nie zgadziła się z argumentacją Kmicica. – Po analizie dostarczonych przez spółkę dokumentów, tj. sprawozdania zarządu z działalności PGK w roku 2016 oraz materiałów stanowiących uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za wodę i ścieki, nie znaleźliśmy argumentów przemawiających za koniecznością zmiany dotychczasowego poziomu ceny – mówiła Pocińska-Bartnik.
Za utrzymaniem taryf przemawiają, według radnej, dobre wyniki finansowe jakie PGK osiągnęło w ubiegłym roku, a także w latach poprzednich. – Spółka z roku na rok sukcesywnie zwiększa zyski. W 2016 r. wynik finansowy PGK zamknął się zyskiem brutto w wysokości ponad 250 tys. zł i był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 165 tys. zł. Spółka posiada także wolne środki pieniężne w kwocie ponad 2,7 mln zł – argumentowała radna klubu „Krasnostawianie”. (kg)