Droższe posiłki w żłobkach

Rada Miasta Chełm ustaliła maksymalną stawkę opłaty za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach. Podniesiono ją z 5 na 10 zł, ale na razie ma wynosić 7 zł.

Na ostatniej sesji rady miasta Chełm radni głosowali nad nowelizacją uchwały w sprawie opłat z wyżywienie w miejskich żłobkach, podjętej w sierpniu 2014 r. W myśl nowych przepisów maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku podniesiono z 5 zł do 10 zł dziennie. Nie wszystkim radnym pomysł ten się spodobał. Mimo że nad projektem nie dyskutowano, nie wszyscy głosowali nad jego uchwaleniem.

Co prawda nikt nie był przeciw, ale od głosu wstrzymali się: Maciej Baranowski, Kamil Błaszczuk, Agata Fisz, Piotr Jabłoński, Tomasz Otkała, Edyta Rożek i Marek Sikora. Podwyżkę poparli: Longin Bożeński, Mirosław Czech, Elżbieta Ćwir, Ryszard Dżaman, Adam Kister, Piotr Krawczuk vel Walczuk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska i Dorota Rybaczuk. Na sesji zabrakło aż sześciu radnych: Dariusza Grabczuka, Tomasza Kazimierczaka, Mariusza Kowalczuka, Piotra Malinowskiego, Stanisława Mościckiego i Katarzyny Janickiej.

– Biorąc po uwagę fakt rosnących systematycznie kosztów utrzymania placówek na terenie miasta Chełm, tj. Integracyjnego Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” oraz Żłobka Miejskiego „Słoneczko”, zarówno stałych związanych z opłatami za media, dostawy i usługi oraz obecnych cen żywności, konieczne jest podniesienie opłaty za wyżywienie – tłumaczyła na komisji zdrowia rady miasta Chełm Monika Zaborek-Turewicz, dyrektor departamentu spraw obywatelskich.

Dzienna stawka żywieniowa obejmuje: śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. – Podjęcie uchwały dotyczy wzrostu stawki żywieniowej do możliwości uwzględnienia stawek w zależności od sytuacji rynkowej i poziomu cen produktów. Na ten moment planowana dzienna stawka żywieniowa, do końca 2022 r., nie przekroczy 7 zł – zapewniała Zaborek-Turewicz.

Dyrektor dodała, że podnosząc maksymalną stawkę żywieniową z 5 do 10 zł dziennie, kierowano się założeniem, że placówka winna mieć pewien przedział elastyczności, pozwalający na dostosowanie tej stawki do aktualnych cen rynkowych produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here