Druga bitwa o stołek dyrektora ZS CKR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz drugi ogłosiło konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Według zainteresowanych tematem osób, ma w nim wygrać były pracownik Zespołu Stanisław Buk, dziś wicedyrektor ZS CKR w Okszowie, popierany przez PiS. – Nawet nie wiem czy będę kandydował – komentuje Buk.

Od lat ZS CKR w Siennicy Różanej kieruje Jacek Jagiełło, związany z PSL. To, jak zarządza szkołą, podoba się władzom gminy, nauczycielom, a nawet młodzieży uczącej się w Zespole. Gdy pojawiło się ryzyko, że pan Jagiełło zostanie odsunięty ze stanowiska, uczniowie wysłali pismo do Ministerstwa Rolnictwa w jego obronie – mówi nam matka jednego z uczniów ZS CKR. Kadencja Jagiełły dobiega jednak końca i kilka miesięcy temu MRiRW ogłosiło konkurs na dyrektora siennickiego Zespołu.

– Postępowanie konkursowe przeprowadziła komisja, która sprawdziła oferty złożone przez trzy osoby i oceniła czy kandydaci spełniają wszystkie wymagania – mówił nam w kwietniu Dariusz Mamiński z biura prasowego MRiRW. Podczas posiedzenia komisja konkursowa podjęła uchwałę o dopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego. Kandydaci przedstawili swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju ZS CKR. – Kolejnym etapem pracy komisji było przeprowadzenie rozmów z kandydatami, podczas których dokonano merytorycznej oceny zaprezentowanych przez nich koncepcji. W drodze głosowania tajnego, konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej nie został rozstrzygnięty, gdyż żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości liczby głosów – dodawał Mamiński.

Tydzień temu Renata Kania z Biura Prasowego MRiRW poinformowała nas, że ministerstwo ogłosiło właśnie kolejny konkurs na stanowisko dyrektora ZSCKR w Siennicy Różanej. – Trwają w tej sprawie czynności proceduralne – napisał nam w emailu. Nazwiska kandydatów pozostają tajemnicą. Według naszej rozmówczyni, jednym z nim ma być Stanisław Buk, związany z PiS, dziś wicedyrektor ZS CKR w Okszowie, kiedyś pracownik siennickiego Zespołu.

S. Buk w rozmowie z „Nowym Tygodniem” stwierdził, że nie podjął jeszcze decyzji o kandydowaniu, że nie ma „takiego parcia na to stanowisko, jak inni”.

A jak tę sprawę widzą niektórzy mieszkańcy? – Ten konkurs to fikcja. Ministerstwo, czyli de facto ludzie PiS, mają w nim sześć głosów, a ludzie z Siennicy Różanej pięć, w tym dwóch nauczycieli ZS CKR, dwóch rodziców i jednego przedstawiciela związków zawodowych. Jeśli ma wygrać kandydat PiS, to wygra, tylko tu nie chodzi o dobro szkoły i uczniów, a o władzę i politykę – komentuje mama jednego z uczniów siennickiej szkoły.

Do tematu wrócimy. (kg)