Drugi most natychmiast!

W najbliższych wyborach samorządowych po raz pierwszy weźmie udział nowy komitet „Obywatelskie Porozumienie Samorządowe”.

– Obywatelskie Porozumienie Samorządowe jest inicjatywą, która łączy mieszkańców powiatu, bez względu na poglądy polityczne, odważnych i konsekwentnych, z realnymi planami oraz pełnych wiary i nadziei, że powiat krasnostawski, czyli wszystkie gminy i miasto mogą szybko zmienić się i rozwinąć – zdradza Nowemu Tygodniowi Wiesław Brodowski, przedstawiciel OPS, na co dzień prezes stowarzyszenia Magnum Bonum, zajmującego się m.in. rehabilitacją niepełnosprawnych. Porozumienie chce, by miasto i powiat rozwijały się w wielu dziedzinach: przedsiębiorczości, drogownictwie, oświacie, służbie zdrowia, pomocy społecznej, turystyce, sporcie i rekreacji czy kulturze.

– Jesteśmy przeciwni postępującej marginalizacji wielu gmin i miasta Krasnystaw, czego konsekwencją jest wyludnianie naszego powiatu, najwyższe w województwie lubelskim w 2017 r. Mamy nadzieję, że wyborcy będą przeciwni temu, by miasto i powiat krasnostawski były prowincją i zaściankiem oraz uwierzą, że możliwa jest realizacja wielu pomysłów i pozyskanie znacznych środków finansowych na jego szybki rozwój – dodaje Brodowski. Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć, pierwszą i najważniejszą inwestycją, jaką chce doprowadzić do skutku Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, jest budowa drugiego mostu na rzece Wieprz w Krasnymstawie. (kg)