Drugi nabór do przedszkoli

Jeszcze tylko do 20 maja rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola w pierwszym naborze, mają szansę wziąć udział w rekrutacji. Miejskie placówki dysponują jeszcze około 800 wolnymi miejscami.
Wypełniony i podpisany wniosek, pobrany ze strony internetowej: www.rekrutacja.p.lublin.eu należy zanieść to wybranej placówki wraz z niezbędnymi załącznikami. We wniosku możemy wskazać to przedszkole, na którym zależy nam najbardziej oraz cztery rezerwowe, w razie gdyby dziecko nie dostało się do pierwszej placówki. W przedszkolach prowadzonych przez miasto pozostaje 415 miejsc wolnych a w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jest ich 385.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 16 czerwca. Do dnia 24 czerwca rodzice mają czas na dostarczenie do wybranej placówki pisemnego poświadczenia woli. Ostateczne wyniki poznamy 29 czerwca.
To jeszcze nie jedyna szansa, aby nasz maluch załapał się na edukację przedszkolną, bo ratusz ogłosił także otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych na świadczenie usług przedszkolnych na zasadach zbliżonych do przedszkoli publicznych. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano do 3 czerwca. Rekrutacja do tych placówek odbędzie się w terminie późniejszym. Dotyczy to zwłaszcza takich dzielnic, jak: Ponikwoda, Czuby Południowe, Bronowice i Abramowice w których miasto chce zapewnić 160 miejsc dla przedszkolaków. (EM.K.)
Wolne miejsca w przedszkolach objętych miejską rekrutacją:
Przedszkole Parafialne im Bł. Honorata Koźmińskiego, ulica Zbożowa (katolickie) – 4 miejsca; Katolickie Przedszkole im Św. Franciszka z Asyżu, ulica I Armii Wojska Polskiego – 8 miejsc; Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa”, ulica Siewna – 12 miejsc; Punkt Przedszkolny 26, Rynek 1 – 14 miejsc; Punkt Przedszkolny 32, ulica Wierzbowa – 4 miejsca; Punkt Przedszkolny 44, ulica Maszynowa – 19 miejsc; Przedszkole nr 2, ulica Lawinowa – 1 miejsce, Przedszkole nr 4, ulica Narutowicza – 5 miejsc; Przedszkole nr 5, ulica Spokojna – 4 miejsca; Przedszkole nr 6, ulica Sieroca – 1 miejsce; Przedszkole nr 9, ulica Pogodna – 1 miejsce; Przedszkole nr 10, ulica Zuchów – 7 miejsc; Przedszkole nr 12, plac Bychawski – 6 miejsc; Przedszkole nr 13, ulica St. Okrzei – 1 miejsce; Przedszkole nr 14, ulica Bronowicka – 20 miejsc; Przedszkole nr 15, ulica Bohaterów Monte Cassino – 18 miejsc; Przedszkole nr 25, Aleja Warszawska – 8 miejsc; Przedszkole nr 26, Rynek – 26 miejsc; Przedszkole nr 28, ulica Krucza – 25 miejsc; Przedszkole nr 34, ulica Motorowa – 7 miejsc; Przedszkole nr 35, ulica Błękitna – 4 miejsca; Przedszkole nr 36, ulica Konrada Wallenroda – 6 miejsc; Przedszkole nr 37, ulica Zakopiańska – 8 miejsc; Przedszkole nr 40, ulica Gospodarcza – 2 miejsca; Przedszkole nr 42, ulica Przyjaźni – 1 miejsce; Przedszkole nr 43, ulica Skautów – 15 miejsc; Przedszkole nr 44, ulica Maszynowa – 7 miejsc; Przedszkole nr 47, ulica Mieszka I – 2 miejsca; Przedszkole nr 49, ulica Pana Balcera – 2 miejsca; Przedszkole nr 50, ulica Podzamcze– 3 miejsca; Przedszkole nr 52, ulica Józefa Kustronia – 2 miejsca; Przedszkole nr 54, ulica Lwowska – 1 miejsce; Zespół Przedszkolny nr 1 (Przedszkole nr 53 i 67) – 20 miejsc; Przedszkole nr 56, ulica Kurantowa– 6 miejsc; Przedszkole nr 57, ulica Rzeckiego – 2 miejsca; Przedszkole nr 58, ulica Radzyńska – 1 miejsce; Przedszkole nr 63, ulica Szmaragdowa – 2 miejsca; Przedszkole nr 64, ulica Droga Męczenników Majdanka – 1 miejsce; Przedszkole nr 65, ulica Mariana Langiewicza – 18 miejsc; Przedszkole nr 66, ulica Jana Samsonowicza – 9 miejsc; Przedszkole nr 69, ulica Dziewanny – 6 miejsc; Przedszkole nr 70, ulica Smyczkowa – 9 miejsc; Przedszkole nr 73, ulica Uśmiechu – 25 miejsc; Przedszkole nr 74, ulica Snopkowska – 2 miejsca; Przedszkole nr 75, ulica Żelazowej Woli – 1 miejsce; Przedszkole nr 76, ulica Ignacego Jana Paderewskiego – 5 miejsc; Przedszkole nr 77, ulica Radości – 2 miejsca; Przedszkole nr 79, ulica Gościnna – 23 miejsca; Przedszkole nr 83, ulica Zdrowa – 2 miejsca; Przedszkole nr 84, ulica Władysława Jagiełły – 17 miejsc; Przedszkole nr 86, ulica Sławinkowska – 3 miejsca; Przedszkole nr 87, ulica J.Woronieckiego – 17 miejsc.
Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:
SP nr 2 – 7 miejsc; SP nr 3 – 22 miejsca; SP nr 4 – 22 miejsca; SP nr 6 – 21 miejsc; SP nr 7 – 7 miejsc; SP nr 10 – 20 miejsc; SP nr 17 – 19 miejsc, SP nr 20 – 18 miejsc; SP nr 21 – 10 miejsc; SP nr 22 – 9 miejsc; SP nr 24 – 34 miejsca; SP nr 25 – 9 miejsc; SP nr 28 – 30 miejsc; SP nr 30 – 2 miejsca; SP nr 32 – 16 miejsc; SP nr 34 – 11 miejsc; SP nr 40 – 13 miejsc; SP nr 42 – 7 miejsc; SP nr 43 – 21 miejsc; SP nr 44 – 23 miejsca; SP nr 45 – 4 miejsca; SP nr 47 – 20 miejsc; SP nr 48 – 15 miejsc; SP nr 51 – 13 miejsc.

News will be here