Drzwi do prawniczej kariery

Egzamin radcowski odbywał się w lubelskim hotelu „Luxor”

Ponad stu trzydziestu prawników przystąpiło w ubiegłym tygodniu w Lublinie do egzaminu radcowskiego uprawniającego do wykonywania zawodu radcy prawnego.


Egzaminy jednocześnie odbywały się w czterdziestu ośrodkach w kraju i trwały cztery dni od 20 do 23 marca. Kandydaci na radców musieli wykazać się wiedzą z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz znajomością zasad wykonywania zawodu i etyki zawodowej. By zaliczyć egzamin i uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu, trzeba było uzyskać pozytywny wynik z każdej z pięciu części. Co roku udaje się to średnio niespełna 80 proc. zdających. Nad przebiegiem egzaminu czuwa 8-osobowa komisja, w której skład wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości: sędziów sądów powszechnych, sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki oraz 4 adwokatów lub radców prawnych delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców
W tym samym terminie swój egzamin zdawali także adwokaci. W Lublinie podeszło do niego 70 osób. (EM.K.)