Duma rodziców i szkoły

Z nauczycielką historii - Katarzyną Hanc.

To nie lada wyczyn. Łukasz Staniak – uczeń ZS w Wierzbicy – w kuratoryjnych konkursach zdobył aż trzy tytuły laureata: z ortografii, języka polskiego i historii oraz tytuł finalisty z matematyki. A to wciąż nie wszystkie jego tegoroczne sukcesy!

Łukasz z nauczycielką
języka polskiego – Martą Kozak.

Łukasz Staniak jest uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej. Do szkoły poszedł rok wcześniej niż jego rówieśnicy. Tak zdecydowali jego rodzice. – Był bardzo ciekawym świata dzieckiem. Czytać nauczył się w wieku 4 lat – przyznaje jego mama.
Chłopiec ma wszechstronne zainteresowania. W tym roku w konkursach organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty zdobył trzy tytuły laureata: z ortografii, języka polskiego i historii oraz tytuł finalisty z matematyki.
Drugi rok z rzędu z powodzeniem brał także udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Dwukrotnie został laureatem tego konkursu na etapie wojewódzkim i tym samym stał się jednym z dwóch uczniów z całego województwa, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego. Łukasz chętnie bierze też udział w konkursach recytatorskich i plasycznych. Jest też aktywnym członkiem szkolnego zespołu muzycznego „Wierzbiczanie”.
– Sukces mojego syna to ciężka praca nauczycielek przygotowujących go do tych konkursów. Przede wszystkim Marty Kozak – nauczycielki języka polskiego, Katarzyny Hanc – historii oraz Grażyny Dawidek – matematyki. To one najpierw dostrzegły jego zakres wiedzy i umiejętności, a potem poświęciły mu swój wolny czas, by przygotowywać go do kolejnych etapów konkursów – poprzez opracowywanie mu notatek i przygotowywanie odpowiedniej literatury, a także spotkania w ferie w szkole czy wolne soboty w swoich domach – mówi jego mama. (mg)