Dumni z lotniczych tradycji

Strefa Historii w Galerii Venus w Świdniku, pełniąca funkcję miejskiego muzeum, wzbogaciła się ostatnio o salę poświęconą lotnictwu.
W ozdobionej malowidłami Pawła Kasperka sali wrażenie na zwiedzających robią zwłaszcza modele (w skali 1:10) samolotów i śmigłowców. Wyeksponowano tu m.in. modele uzbrojonego „Sokoła” i agrośmigłowca Mi-2. To efekty znakomitej współpracy muzeum z klubem modelarskim „Taurus”. – To na pewno nie ostatnia tego rodzaju współpraca. W naszych najbliższych planach jest również wykonanie repliki spadochronu, a niewykluczone, że wkrótce pojawią się także kolejne modele – mówi Karol Falenta z Miejskiego Ośrodka Kultury.

W gablotach można podziwiać również modele szybowców, na których latał legendarny generał Tadeusz Góra, jeden z najznamienitszych polskich pilotów. Sala na pewno będzie stopniowo wzbogacana kolejnymi eksponatami. Już teraz podziwiać w niej można wystawę poświęconą kartom pocztowym upamiętniającym historię lotnictwa na Lubelszczyźnie. Karty przygotowano do ekspozycji w Galerii Po 111 Schodach we współpracy z Pocztą Polską w Lublinie i Lubelskim Klubem Seniorów Lotnictwa. W planach kierownictwa Strefy Historii jest również dotarcie do młodzieży. Właśnie trwa opracowywanie oferty edukacyjnej dla szkół podstawowych i gimnazjów. Podjęto już współpracę z warszawskim Centrum Nauki „Kopernik”, które dostarczy box edukacyjny poświęcony lotnictwu. (EM.K.)