Duża ulga – eternit zniknie

Gmina Leśniowice otrzymała prawie sto tysięcy złotych dotacji na usuwanie azbestu. Tak wysokiego dofinansowania nie dostała żadna inna gmina z województwa lubelskiego.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla gminy Leśniowice wynosi 93 273,60 zł. Kwota dotacji obejmuje sto procent kosztów kwalifikowanych planowanego w gminie Leśniowice projektu, który zakłada demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.

– To wielki sukces naszego urzędu i efekt ciężkiej pracy osób zaangażowanych w realizację projektu – cieszy się Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Uzyskaliśmy najwyższą kwotę dofinansowania spośród złożonych przez gminy projektów związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest w województwie lubelskim.

W trakcje kampanii wyborczej przedstawiłam „Zieloną strategię”, czyli plan działań w trzech obszarach ochrony środowiska – czyste powietrze, ochrona jakości wody, nowoczesna gospodarka odpadami, które uznałam za najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców. Uzyskane dofinansowanie na usuwanie azbestu wpisuje się w tę strategię.

Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie odbiór eternitu z posesji, na których demontuje się eternitowe pokrycia dachowe. To korzyść nie tylko dla środowiska, ale także duża ulga finansowa dla mieszkańców, gdyż indywidualna utylizacja eternitu jest kosztowna. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here