Duża ulga – eternit zniknie

Gmina Leśniowice otrzymała prawie sto tysięcy złotych dotacji na usuwanie azbestu. Tak wysokiego dofinansowania nie dostała żadna inna gmina z województwa lubelskiego.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dla gminy Leśniowice wynosi 93 273,60 zł. Kwota dotacji obejmuje sto procent kosztów kwalifikowanych planowanego w gminie Leśniowice projektu, który zakłada demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.

– To wielki sukces naszego urzędu i efekt ciężkiej pracy osób zaangażowanych w realizację projektu – cieszy się Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Uzyskaliśmy najwyższą kwotę dofinansowania spośród złożonych przez gminy projektów związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest w województwie lubelskim.

W trakcje kampanii wyborczej przedstawiłam „Zieloną strategię”, czyli plan działań w trzech obszarach ochrony środowiska – czyste powietrze, ochrona jakości wody, nowoczesna gospodarka odpadami, które uznałam za najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców. Uzyskane dofinansowanie na usuwanie azbestu wpisuje się w tę strategię.

Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie odbiór eternitu z posesji, na których demontuje się eternitowe pokrycia dachowe. To korzyść nie tylko dla środowiska, ale także duża ulga finansowa dla mieszkańców, gdyż indywidualna utylizacja eternitu jest kosztowna. (mo)