Dużo zastrzeżeń, mało konkretów, czyli odwołanie prezesa MPGK

Tomasz Pomiankiewicz nie jest już prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Władze miasta jego zwolnienie tłumaczą utratą zaufania. Nowym szefem MPGK został Jakub Oleszczuk.

Pod koniec ubiegłego tygodnia urząd miasta poinformował, że z dniem 28 lipca ze stanowiska prezesa spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie odwołany został Tomasz Pomiankiewicz.

– Powodem niniejszej decyzji była utrata zaufania do prezesa, zastrzeżenia co do jakości oraz efektywności pracy, brak realizacji inwestycji, które mogłyby podnieść poziom zlecanych spółce zadań, a także negatywna prognoza bilansu finansowego spółki na koniec 2022 roku – mówi Damian Zieliński z UM Chełm.

Decyzją prezydenta Jakuba Banaszka nowym prezesem MPGK został Jakub Oleszczuk, dotychczasowy dyrektor operacyjny spółki, związany z przedsiębiorstwem komunalnym od 2013 roku.

Próbowaliśmy ustalić, o jakie konkretnie niezrealizowane inwestycje „oskarżony” został T. Pomiankiewicz i ile ma wynieść strata finansowa MPGK na koniec roku. Niestety, konkretnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

– Przede wszystkim chodziło o ujemną prognozę finansową oraz niezadowalający poziom i terminowość realizowanych przez spółkę inwestycji oraz brak inicjowania kolejnych – mówił Zieliński. – Natomiast prognoza, jak sama nazwa wskazuje, stanowi pewną symulację wyniku, dlatego w tym momencie nie można jeszcze określić dokładnego bilansu na koniec roku. Z tym musimy się wstrzymać, jednak dostarczona symulacja wzbudziła uzasadnione obawy, co do kondycji finansowej spółki. To wymagało natychmiastowej reakcji ze strony właściciela – mówił Zieliński. (kg)