Dyrektora nie będzie

Tak na ostatniej sesji gminy Dubienka zdecydowała wójt Krystyna Deniusz-Rosiak. Radni dopytywali, czy i kiedy zostanie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej.


– Nie jest to aż tak wielka placówka, która powinna mieć dyrektora – spointowała wójt.

Władze gminy planują pozostawić na stanowisku bibliotekarza, a samą placówkę połączyć z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubience. Procedura administracyjna zmierzająca do ujednolicenia obu instytucji już się rozpoczęła. Dla gminy takie rozwiązanie to same plusy i przede wszystkim mniejsze koszty obsługi dodatkowej.

Wychodząc naprzeciwko mieszkańcom gmina stawia na tak oczekiwane od dłuższego czasu remonty świetlic wiejskich. Do biblioteki trafią zaś niebawem nowe pozycje książkowe. (pc)