Dyrektora wyłonią w konkursie

Będzie konkurs na dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie – zapewnia starosta Andrzej Leńczuk. Obecnemu dyrektorowi, Andrzejowi Gołąbowi, 28 lutego 2023 roku skończy się trzyletnia kadencja.

Andrzej Gołąb funkcję dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie objął 1 marca 2020 r. Został powołany na trzyletnią kadencję. Konflikty z pracownikami, nieinformowanie swojego przełożonego – starosty Andrzeja Leńczuka o wyjazdach służbowych, obojętny stosunek do radnych powiatowych czy też wzbudzająca wątpliwości nie do końca jasna umowa z Towarzystwem Historycznym im. Antoniego Patka, w którym Gołąb jest wiceprezesem, spowodowały, że o Muzeum, zwłaszcza przez ostatni rok, było dość głośno, ale nie z powodu wystaw.

Jakiś czas temu starosta Leńczuk zapewnił, że władze powiatu nie będą zabiegały o to, by pozostawić Andrzeja Gołąba na stanowisku bez konkursu na kolejną kadencję, choć takie rozwiązanie, pod względem prawnym, jest możliwe. Wystarczyłoby, żeby zgodę wydał minister kultury i dziedzictwa narodowego, co nie byłoby takie trudne. Starostwo musiałoby jeszcze zasięgnąć opinii związków zawodowych i instytucji kultury.

Leńczuk zapowiedział, że starostwo ogłosi konkurs na dyrektora. Jak mówi, stanie się to najprawdopodobniej na początku stycznia przyszłego roku. – Ogłoszenie o konkursie musi być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej przez trzy tygodnie. Tyle czasu kandydaci mają na składanie zgłoszeń. Komisja konkursowa zdąży wyłonić kandydata na dyrektora jeszcze przed upływem kadencji obecnego szefa Muzeum – zapewnia starosta. (s)