Dyrektorskie przymiarki trwają

Ciągle nierozstrzygnięta pozostaje sprawa dwóch wakujących stanowisk: dyrektora w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” i dyrektora lubelskiej Galerii „Labirynt”. Oba stanowiska czekają na obsadzenie w drodze konkursu, który przeszedł do drugiej fazy.

Do 11 stycznia br. zostały złożone dwie oferty uczestników konkursu na kandydata do stanowiska dyrektora Galerii „Labirynt”. Obecnie urząd czeka na informacje o ewentualnych ofertach złożonych w Biurach Obsługi Mieszkańców funkcjonujących na terenie miasta oraz przesłanych tam pocztą. Ostateczną liczbę złożonych ofert poznamy w najbliższych dniach – takie wieści płyną z sekretariatu Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie. Następnym etapem będzie ustalenie szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej oraz jej powołanie. Pierwsze posiedzenie komisji jest planowane jeszcze w styczniu br.

Natomiast przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 45 dni od końcowego terminu składania ofert.

Z kolei w sprawie wyłonienia dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” pierwsze podejście komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania miało miejsce 27 grudnia. Podczas posiedzenia nastąpiło otwarcie dwóch złożonych w konkursie ofert. Uczestnicy konkursu zostali poinformowani o wyniku I etapu postępowania konkursowego. Jeden z nich nie został zakwalifikowany do II etapu postępowania, otrzymał odmowne uzasadnienie decyzji komisji konkursowej. Natomiast drugi uczestnik konkursu został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. W najbliższych dniach zatem zostaną ocenione predyspozycje tego kandydata do objęcia stanowiska.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” nastąpi w ciągu 50 dni od końcowego terminu składania ofert.

Miasto w przypadku obu konkursów nie chce zdradzać nazwisk kandydatów.

– O szczegółach, w tym nazwiskach kandydatów, poinformujemy po zakończeniu prac przez Komisję Konkursową. Proszę zatem o zrozumienie i cierpliwość – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here