Dyrektorzy i nauczyciele docenieni

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, to przede wszystkim powód do podziękowania tym wszystkim, którzy mają pod opieką nasze dzieci w szkołach.

Tego dnia w każdej szkole jest wyjątkowo i radośnie. Liczy się jednak także i finansowa „motywacja”. Zarząd Powiatu we Włodawie postanowił w tym roku uhonorować finansowo pięciu dyrektorów i dwunastu nauczycieli szkół ponadgimazjalnych.
Dyrektorzy szkół – Arlena Krawczuk (I LO we Włodawie), Eugeniusz Omelczuk (ZSZ nr 1 i II LO), Irena Dejer (SOSW), Marek Wójciga i Joanna Litwiniuk-Kupisz – otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1500 – 2000 zł. Z kolei dwunastu wyróżniających się nauczycieli zarząd wyróżnił kwotą po 1200 zł. Są to: z I LO – Anna Czerniak, Ewa Kawiak i Małgorzata Siedlik, z ZSZ nr 1 i II LO – Wojciech Jarząbek, Halina Karpiuk, Elżbieta Kopyść i Marzena Puchalska, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Anna Bajko-Książek, Barbara Dynkiewicz i Piotr Huczuk, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Justyna Torbicz, z Młodzieżowego Domu Kultury – Mariusz Józefczuk. (pk)