Dyskutowali o (bez)płodności

200 wybitnych ekspertów w zakresie andrologii, urologii, endokrynologii, medycyny rozrodu, diagnostyki laboratoryjnej oraz biologii rozrodu spotkało się w Lublinie w dniach 26-27 października, w ramach 20. Dnia Andrologicznego.

Spotkali się oni na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Innowacyjne Technologie w Medycynie, która odbyła się w Centrum Spotkania Kultur. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zdrowia i płodności mężczyzn, ale wykłady dotyczyły także nowych technologii w diagnostyce i terapii niepłodności. Konferencję w CSK zorganizowało Polskie Towarzystwo Andrologiczne. – Lublin został wybrany na miejsce jubileuszowej edycji konferencji.

Przez dwa dni nasze miasto stało się centrum wymiany doświadczeń oraz zainicjowania współpracy w środowisku interdyscyplinarnym pomiędzy specjalistami z Polski, Europy, a także RPA, państwa szczególnie zasłużonego dla rozwoju andrologii. To w jego ośrodkach akademickich opracowano nowoczesne metody badania nasienia, które są dziś światową normą zgodną ze standardami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) – mówi dr n. med. Szymon Bakalczuk, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PTA 2018.

Szczególnym punktem programu konferencji było wręczenie Nagrody Młodych PTA za najlepszą pracę naukową z dziedziny andrologii opublikowaną w 2017 roku. Oprócz wykładów i dyskusji plenarnych przygotowano także prezentację oferty ponad 20 firm medycznych i farmaceutycznych.

(EM.K.)