Działali po nowemu, a powinni po staremu

Chełmscy radni raz jeszcze zajmą się tematem przeprowadzki Szkoły Podstawowej nr 11 do budynku przy ul. Powstańców Warszawy, gdzie mieści się obecnie Gimnazjum nr 6. W uchwale, którą przyjęli na sesji 1 lutego, jest błąd. Niewiele brakowało, a do zmiany siedziby SP nr 11 nie doszłoby…

Miasto do końca lutego br. ma czas na podjęcie uchwały w prawidłowym brzmieniu, bo inaczej zamiar przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 11 do budynku likwidowanego z mocy prawa Gimnazjum nr 6 przy ul. Powstańców Warszawy nie powiedzie się. W uchwale, jaką rada miasta przyjęła na sesji 1 lutego, był błąd. Urzędnicy planując przeprowadzkę „Jedenastki” do budynku obecnej „Szóstki”, powołali się na nową ustawę prawo oświatowe.
– Takie były zalecenia i tego trzymaliśmy się. Tymczasem okazało się, że powinniśmy opierać się na dotychczasowej ustawie o systemie oświaty – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim urzędzie. – Takie same błędy popełniła większość samorządów, co skrzętnie wychwyciło kuratorium oświaty.
Gdyby uchwała pozostała z błędem, to 1 września br. nie doszłoby do przeprowadzki SP nr 11, a co za tym idzie, Gimnazjum nr 6 nie mogłoby wejść w skład Szkoły Podstawowej nr 11 z oddziałami gimnazjalnymi, którą zamierzają utworzyć urzędnicy. „Szóstka” musiałaby być wygaszona. Oznaczałoby to, że uczący w niej nauczyciele z „Szóstki”, dla których w nowym roku szkolnym zabrakłoby etatów, dostaliby najprawdopodobniej wypowiedzenia. Podobnie mogłoby być z pracownikami administracji i obsługi. W Gimnazjum nr 6 pracuje w sumie blisko 100 osób.
Jak podkreślają urzędnicy, dzięki połączeniu obu szkół nauczyciele, a także pracownicy niepedagogiczni, mają większą szansę na dalsze zatrudnienie. Obie rady pedagogiczne zostaną połączone w jedną i dyrektor szkoły, tworząc organizację roku szkolnego, musi wziąć pod uwagę wszystkich nauczycieli, zarówno tych ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
Błąd w uchwale już został poprawiony, a rada miasta we wtorek 28 lutego na sesji ma tylko dopełnić formalności. – To tylko kosmetyczna zmiana w zapisach uchwały, ale niezbędna, by można było przenieść siedzibę SP nr 11 do innego budynku – mówi A. Okoński. (ptr)