Działania i udogodnienia dla beneficjentów w ramach COVID-19 – PO WER

W obliczu pandemii COVID-19 na finansowanie działań PO WER w ramach tarczy antykryzysowej przeznaczono kwotę 69 560 793 PLN (51 896 000 PLN – środki dodatkowego limitu Funduszu Pracy (FP) na 2020 r. oraz 17 664 793 PLN – środki w ramach obecnego limitu FP na 2020 r.).

Oprócz podstawowych form wsparcia w zakresie instrumentów i usług rynku pracy, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, projekty realizowane przez PUP/MUP zakładają również wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych poprzez następujące instrumenty, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa:

  • U dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla przedsiębiorców);
  • U dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-2019 (dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników);
  • U dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla organizacji pozarządowych).

Co musisz zrobić?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej WUP
w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/ lub na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy powiatowych urzędów pracy.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń do nas – a my Cię pokierujemy dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here