Działki pod młotek

Jeszcze w tym roku miasto ogłosi przetarg na sprzedaż dwóch działek. Obie znajdują się na terenie, który pod koniec 2011 roku został odkupiony od Coca – Coli. Przedstawiciele ratusza liczą, że za każdą z działek dostaną minimum 900 tys. zł.
Na wschód od al. Armii Krajowej trwa właśnie budowa pierwszego bloku. Inwestorem jest świdnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Budynek ma być początkiem nowego osiedla złożonego z kilkupiętrowych bloków. Przedstawiciele SM już zlecili przygotowanie dokumentacji na kolejny budynek w tym rejonie.
Na tym jednak nie koniec, bo dwie swoje działki, położone na wschód od al. Armii Krajowej, będzie również sprzedawał ratusz. W miniony czwartek na taką transakcję zgodzili się radni. Chodzi o ponad hektarowy teren położony przy ul. Gen. Roweckiego. Obie działki należą do dużo większego kompleksu, który pod koniec 2011 roku urzędnicy z ratusza odkupili od firmy Coca-Cola. Zgodnie z planami przedsiębiorstwa na tym terenie miała powstać rozlewnia napojów. Ostatecznie jednak pomysł upadł.

– Cały kompleks obejmuje 7,6 ha. Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego obszar został podzielony na dwie części o różnym przeznaczeniu – mówi Jerzy Lichota, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w świdnickim ratuszu – Obszar o powierzchni 4,4 ha został przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Natomiast pozostałe 3,2 ha pod usługi publiczne.
Tereny przeznaczone pod bloki urzędnicy podzielili na 8 ok. 0,5– hektarowych działek. Dwie pierwsze z nich zostaną wystawione na sprzedaż jeszcze w tym roku.
– Są to tereny z dostępem do drogi publicznej od strony ul. Gen. Roweckiego i od bocznej ul. Krępieckiej – tłumaczy Jerzy Lichota.
Obie działki zostały już wycenione przez rzeczoznawcę. Wstępnie ratusz chce za nie uzyskać minimum po 900 tys. zł.
– Nie chcemy od razu wystawiać wszystkich działek na sprzedaż, choć wszystkie spotka ten los – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Śwdnika – Ich lokalizacja jest bardzo atrakcyjna, więc liczymy również że szybko znajdą nowych właścicieli.
Ostatecznie we władaniu ratusza na wschód od al. Armii Krajowej pozostanie 3,2 hektarowy obszar. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, na co konkretnie zostanie przeznaczony. – Chcemy przy zagospodarowani tej działki skorzystać z dofinansowania rządowego – mówi Michał Piotrowicz – Na tym obszarze będzie możliwość wykonania jakiejś inwestycji choćby ze sfery sportu i rekreacji, tym bardziej, że wokół będą powstawać osiedla mieszkaniowe, więc będzie zapotrzebowanie na taką infrastrukturę.
(kal)