Dzieci z Białorusi z wizytą u starosty

Starostę krasnostawskiego Janusza Szpaka odwiedziła grupa dzieci z Grodzieńskiego Zjednoczenia Społecznego na Białorusi, znana pod nazwą „Grodzieńskie Słowiki”.

Dzieci przyjechały do Krasnegostawu na zaproszenie Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum. – Maluchy miały okazję wypytać starostę o różne interesujące je sprawy. Najbardziej były zdumione legendą o powstaniu stolicy powiatu Krasnegostawu. Interesowały się także historią naszych ziem – opowiada Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu. Goście z Białorusi zwiedzili też Muzeum Regionalne. 30 czerwca Grodzieńskie Słowiki dały koncert w siedzibie Magnum Bonum przy ul. Krasickiego. (k)