Dzieci mają głos

Tego jeszcze nie było. W Krasnymstawie po raz pierwszy o miejskich inwestycjach zadecydują uczniowie. Do wydania mają 20 tys. zł.

Rozpoczęło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do pierwszego w historii Krasnegostawu budżetu obywatelskiego dzieci i młodzieży.
– Wychodzimy z taką inicjatywą jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce – podkreśla Hanna Mazurkiewicz, burmistrz Krasnegostawu. – A wszystko po to, aby wśród naszych najmłodszych mieszkańców budować świadomość obywatelską i angażować ich w życie miasta.
Samorząd na budżet dzieci przeznaczył 20 tys. zł. Krasnostawskie szkoły zgłosiły do niego sześć projektów. Wszystkie prawidłowo przeszły weryfikację i wszystkie zostaną teraz poddane pod głosowanie uczniów. Ostatecznie do realizacji w przyszłym roku budżetowym zostaną wybrane dwa zadania, które otrzymają największą liczbę głosów. A oto one: 1. Plac manewrowy dla młodych rowerzystów (wyposażenie przenośne), 2. Przegląd smaków na Rynku Miejskim, 3. Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji przy boiskach na ul. Sikorskiego, 4. Utworzenie miejsca integracji środowiskowej – „Fitness na powietrzu” przy ul. Zawieprze, 5. Wyposażenie miejsca rekreacji turystycznej przy boiskach na ul. Sikorskiego, 6. Zewnętrzny stół do tenisa stołowego przy Centrum Sportowo – Rekreacyjnym.
Każdy uczeń może oddać tylko jeden głos. Oddaje go na karcie, która jest dostępna na stronie internetowej www.krasnystaw.pl, a także w Urzędzie Miasta. Dostarczyć ją należy do sali obsługi nr 1 w krasnostawskim magistracie lub do sekretariatu szkoły. Można ją też wysłać pocztą na adres: Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski Dzieci i Młodzieży – Głosowanie”.
Głosować można do 6 października. Na kartach wypełnionych przez uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia, konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. (mg)