Dzieje oświaty w Kamieniu

W Szkole Podstawowej w Strachosławiu (gmina Kamień) zorganizowano forum edukacyjne pod nazwą „Dzieje Oświaty w Gminie Kamień”.

Inicjatorem uroczystości było Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. Ewerysta Sobnickiego. Podczas spotkania związani z gminną oświatą i historią prelegenci: Alicja Chudoba, Beata Wanarska-Zakaszewska, Edyta Ośko i Stanisław Kuć zapoznali gości z dziejami szkolnictwa w poszczególnych miejscowościach gminy.

Częścią uroczystości było wręczenie nauczycielom wyróżnień oraz nagród dyrektora szkoły i nagród wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, na grobach których wcześniej złożono wiązanki. Forum edukacyjnie zaowocować ma wydaniem publikacji pt. „Dzieje Oświaty w Gminie Kamień”. (mo)