Z dziejów chrześcijańskiego apostolatu

O obecności chrześcijaństwa na terenie Chin już w VIII w. n.e. opowiadał ks. prof. Marek Starowieyski, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, podczas niedawnego posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. Równie fascynujący dla miłośników historii chrześcijaństwa temat „Logistyka podróży Apostołów” omówi na najbliższym posiedzeniu Komisji, przypadającym w czwartek 16 marca o godz. 18 w sali GG 245 KUL, Adam Maiński z UMCS.
Wykład ks. prof. Marka Starowieyskiego „Chrześcijanie na Jedwabnym Szlaku” przypomniał mało znany, często pomijany fakt, że misje chrześcijańskie na Daleki Wschód, w tym do starożytnych Chin, były organizowane bardzo wcześnie, bo w I tysiącleciu chrześcijaństwa. Ale bieg historii – niejednokrotnie krwawy – sprawił, że po pewnym czasie rozwoju założone przez misjonarzy chrześcijańskie placówki, w tym zakony, przestały istnieć. Jednak pewne ślady przetrwały. Należy do nich stella z chińsko-syryjską inskrypcją wspominającą mnicha z Syrii, który w 635 r. n.e. miał sprowadzić przynajmniej siedemdziesięciu duchownych i mnichów oraz przetłumaczyć chrześcijańskie księgi liturgiczne na język chiński. Tę właśnie stelę pokrytą inskrypcją z 785 r. n.e. omawiał podczas KUL-owskiego wykładu warszawski duchowny. Uświadomił lubelskim słuchaczom, że chrześcijaństwo w Chinach dość swobodnie rozwijało się do końca IX wieku – wtedy zostało zakazane i było tłumione. Ponownie papiestwo zainteresowało się ewangelizacją Chin w XIII wieku.

Wybitny patrolog, historyk, biblista, znawca literatury wczesnochrześcijańskiej, ks. Starowieyski, znany jest z wielu naukowych publikacji. Jednak jego szczególną zasługą jest współpraca przy opracowaniu „Słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa”. Zawiera on biogramy Ojców Kościoła i ich dzieł, szereg haseł tematycznych, a jego zakres tematyczny obejmuje okres od czasów apostolskich do soboru nicejskiego II (787 r.). Samodzielnie ks. prof. Marek Starowieyski opracował cenny naukowo „Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu: literatury – arabska, armeńska, etiopska, gruzińska, koptyjska, syryjska”
Natomiast zapowiadany na wstępie kolejny prelegent Adam Maiński, członek Towarzystwa Polsko-Izraelskiego, jest obecnie doktorantem w Zakładzie Historii Starożytnej UMCS. Dotąd dał się poznać szerszemu gronu lublinian jako autor książki „Kto zabił Mojżesza”. Jak piszą recenzenci wydanej przed niemal dziesięciu laty publikacji jest to historia ludzkości „w pigułce” od czasów prehistorycznych do starożytności na terenie Europy i Bliskiego Wschodu. Autor analizował w niej m.in. wpływy różnych kultur na kształtowanie się Biblii. Znajdziemy w niej m.in. rozdziały dotyczące: Exodusu jako wydarzenia biblijnego; relacji między judaizmem a religią egipską; czy dotyczące relacji między literaturą asyryjską i babilońską oraz ich stosunkiem do Starego Testamentu.
Sądząc po tak szerokich zainteresowaniach autora, można spodziewać się interesującej prelekcji podczas najbliższego czwartkowego posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem, współorganizowanego z Katedrą Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej oraz Katedrą Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL. Monika Skarżyńska