Dzieła artysty wróciły do domu

Zbiór malarstwa Działu Sztuki Dawnej i Sakralnej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, powiększył się właśnie o cenną darowiznę. Irena Psujek podarowała placówce pięć akwareli autorstwa swojego męża Juliana Wawrzyńca Psujka, powstałych w latach 1996 – 2018.

Podarowane przez małżonkę artysty obrazy to: „Bociurszczyzna” z 1996 roku, „Krasnystaw” z 1999 roku, „Okolice Krasnegostawu” z 2002 roku, „Bystra” z 2017 roku oraz „Droga do wyrwy” z 2018 roku.

Julian Wawrzyniec Psujek urodził się 8 czerwca 1944 roku w Krasnymstawie, zmarł 1 lipca 2022 roku w Warszawie. Był malarzem amatorem i akwarelistą samoukiem.

– Impulsem do rozpoczęcia działalności twórczej stał się wyjazd Juliana W. Psujka w 1983 roku do USA, do którego zmusiły go okoliczności natury politycznej – mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Tomasz Nagowski. – Ponad trzydzieści lat emigracji nacechowanych było tęsknotą za rodzinnymi stronami. Krasnystaw, miasto, w którym się urodził i wychował, powracał w wielu pracach artysty – dodaje. (kg)