Dzielnica się wyludnia, szkoła umiera

W Szkole Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie jest coraz mniej uczniów. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, placówka może zostać zlikwidowana.


Decyzję o zamknięciu szkoły musi z wyprzedzeniem ogłosić organ prowadzący a uczniowie powinni być o tym powiadomieni na sześć miesięcy przed planowaną likwidacją. Uchwałę w tej sprawie podejmą radni Rady Miasta Lublin.

SP nr 17, która zajmuje duży budynek w dzielnicy Za Cukrownią, to szkoła z długą tradycją. Trzy lata temu świętowała stulecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele władz województwa i miasta oraz władz oświatowych Jest to też szkoła, której uczniów dotknęła największa tragedia jaka przydarzyła się w Lublinie po II wojnie światowej – w 1961 roku trzynaścioro uczniów klasy piątej utopiło się w Wiśle podczas szkolnej wycieczki.

Sama placówka jest od zawsze ważnym miejscem dla okolicznych mieszkańców, a funkcjonujące w niej Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. Agaty Budzyńskiej, od 2012 roku podejmuje działania na rzecz dzielnicy Za Cukrownią. Dziś to szkoła, której nauczyciele szczególnie mocno dbają o rozwój uczniów. Samych uczniów jest w niej niewielu, więc każdy jest znany i rozpoznany. SP nr 17 współpracuje z WSEI, KUL i UMCS, dysponuje salą multimedialną do nauki języków, w każdej klasie jest tablica multimedialna.

Szkoła ma tytuł Ambasadora Życzliwości, a uczniowie mogą spędzać czas po lekcjach w świetlicy. Prowadzone są w niej też zajęcia szachowe, tenisa stołowego i piłki nożnej oraz programowania. Wszyscy uczniowie mają szafki, a parter jest wydzielony tylko dla maluchów. Dodatkowo szkolna stołówka prowadzi zajęcia z podstaw gotowania o nazwie „Szkolny Mistrz Kuchni”. Problemem, z którym placówka od dawna się boryka, jest niska liczba uczniów, stąd w szkole oprócz podstawówki funkcjonują też inne podmioty.

– Odnotowujemy spadek liczby uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie. W najbliższym roku szkolnym w tej placówce nie będzie oddziału klasy pierwszej i oddziału klasy trzeciej. Nie zostanie utworzony również oddział klasy zerowej – informuje Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.

Do szkoły uczęszczać będzie około 80 uczniów. – Sam budynek szkolny w godzinach popołudniowych, jest wykorzystywany, ponieważ prowadzi w nim działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie. Funkcjonuje w nim także Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Lublinie – dodaje pani dyrektor. O trudnościach szkoły władze samorządowe wiedzą już od dawna.

– Przyglądamy się tej sytuacji, w ostatnim czasie mocno zmniejszyła się liczba dzieci w obwodzie SP nr 17. Ma to związek m.in. z wyludnianiem się tej dzielnicy – tłumaczy pani dyrektor. – Decyzję o ewentualnej likwidacji szkoły należą do kompetencji Rada Miasta Lublin – dodaje. Emilia Kalwińska

Mieszkańcy dzielnicy Za Cukrownią nie wyobrażają sobie likwidacji szkoły przy krochmalnej, która istnieje tutaj od ponad stu lat. Niestety jeśli placówka nie pozyska nowych uczniów będą musieli się z tym pogodzić